Program “Mój elektryk”. Można składać wnioski o dofinansowanie z budżetu państwa [PORADNIK]

Samochody zeroemisyjne (elektryczne i wodorowe) z państwowymi dopłatami mogą kupować również przedsiębiorcy i instytucje publiczne. W ramach programu „Mój elektryk” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął 22 listopada 2021 r. nabór wniosków o dofinansowanie zakupu „elektryków” od podmiotów innych niż osoby fizyczne.  

Firmy, instytucje

Przedsiębiorstwa i podmioty instytucjonalne mogą ubiegać się  o bezzwrotne dotacje do zakupu samochodów elektrycznych i napędzanych wodorem (kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e) do 30 września 2025 r., o ile wcześniej nie wyczerpie się budżet programu „Mój elektryk”.

Do występowania o dopłaty w programie “Mój elektryk” uprawnione są:

  • firmy
  • jednostki sektora finansów publicznych
  • instytuty badawcze, stowarzyszenia
  • fundacje, spółdzielnie
  • rolnicy indywidualni
  • kościoły i inne związki wyznaniowe.   

Wsparciem finansowym może być objęty zakup zarówno samochodów osobowych, jak i dostawczych o zeroemisyjnym napędzie (elektrycznych lub wodorowych).

Dla osobowych „elektryków” firmowych przewidziano dotację w wysokości 18 750 zł lub nawet 27 000 zł, jeśli deklarowany roczny przebieg pojazdu wyniesie co najmniej 15 tys. km.

W przypadku samochodów dostawczych dotacja jest wyższa, w zależności od przebiegu rocznego  –  do 50 tys. zł lub do 70 tys. zł, maksymalnie do 20 proc. lub do 30 proc. kosztów kwalifikowanych kupna samochodu.

Narodowy Fundusz oferuje również wsparcie w wysokości do 4 tys. zł (nie więcej niż 30 proc kosztów kwalifikowalnych) dla elektrycznych pojazdów dwu- trój- i czterokołowych stosowanych do celów gospodarczych. Poza pojazdami osobowymi (kategoria M1) nie obowiązują limity cenowe.

– Na dotacje do pojazdów zeroemisyjnych przeznaczyliśmy dodatkową pulę pieniędzy w wysokości 200 mln złotych, zwiększając tym samym tegoroczny budżet programu „Mój elektryk” do 700 mln złotych – podkreśla Artur Lorkowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przypomnijmy, że około 80 proc. nowych aut rejestrowanych u nas to samochody firmowe. Upowszechnienie ekologicznych aut poprawi z kolei jakość powietrza, skoro komunikacja, w tym zwłaszcza transport drogowy, odpowiada w naszym kraju za 15 proc.  emisji gazów cieplarnianych oraz szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki azotu (NOx).

Podobnie jak w przypadku osób indywidualnych i rodzin, od których NFOŚiGW przyjmuje wnioski o dofinansowanie już od ponad czterech miesięcy, także w odniesieniu do firm i instytucji w rozpoczętym 22 listopada 2021 r. naborze obowiązującą zasadą jest częściowa refundacja kosztu zakupu ekologicznego auta do kwot określonych w regulaminie programu „Mój elektryk”.

Program „Mój elektryk” przewiduje możliwość dofinansowania zakupu samochodów zeroemisyjnych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania albo wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych. Dotacją mogą być objęte tylko fabrycznie nowe pojazdy, które nie były przed zakupem zarejestrowane  lub zostały zakupione i zarejestrowane przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.

Osoby fizyczne też mogą skorzystać

Warto przypomnieć, że w ramach programu priorytetowego „Mój elektryk” 12 lipca 2021 r. rozpoczął się nabór dla osób fizycznych.

Kwota dotacji dla tej grupy beneficjentów wynosi 18 750 zł, a w przypadku rodzin wielodzietnych ­– 27 000 zł. Cena auta nie może przekraczać 225 000 zł, przy czym limit cenowy nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Procedura ubiegania się o dotację na „elektryka” przez osoby fizyczne jest również prosta i odbywa się przy minimum formalności. Zainteresowana osoba powinna jedynie przygotować wniosek o dofinansowanie i złożyć go w NFOŚiGW w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie.

Aby uzyskać refundację, wystarczy przedstawić fakturę zakupu i przejść kilka prostych kroków w formularzu online.

Według danych z 22 listopada br., w generatorze wniosków w NFOŚiGW było 1226 wniosków na łączną kwotę 26 130 000 zł, w tym od posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) – 290 wniosków na kwotę 7 830 000 zł.

“Mój elektryk w leasingu”

Kolejny, ważny krok we wdrażaniu programu „Mój elektryk” stanowiło ogłoszenie przez NFOŚiGW (26 lipca 2021 r.) naboru na banki zainteresowane dystrybucją dopłat do leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Pierwszym pozytywnie zweryfikowanym bankiem, który w imieniu NFOŚiGW ma udzielać przedsiębiorcom dotacji do leasingu ekologicznych samochodów okazał się  Bank Ochrony Środowiska SA – instytucja finansowa wyspecjalizowana we wspieraniu przedsięwzięć proekologicznych.

16 listopada 2021 r. Bank Ochrony Środowiska SA podpisał pierwsze umowy o współpracy z pierwszymi firmami leasingowymi w ramach realizacji programu „Mój elektryk”. Od tego dnia trzy pierwsze firmy leasingowe mogą przyjmować wnioski o dopłaty do leasingu pojazdów elektrycznych.

Licznik elektromobilności w Polsce

Według danych z końca października 2021 r., w Polsce były zarejestrowane 33 143 samochody osobowe z napędem elektrycznym. Przez pierwsze dziesięć miesięcy br. ich liczba zwiększyła się o 14 549 sztuk, tj. o 105% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. – wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA.