Program Ambasadorów CSR – rekrutacja trwa do 6 listopada

Jest to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którego celem jest edukowanie i budowanie nowych kadr menadżerów, przedsiębiorców, animatorów społecznych i liderów zmian. Program skierowany jest do studentów i studentek z całej Polski zainteresowanych odpowiedzialnym biznesem, którzy chcą promować tą ideę w swoim środowisku lokalnym.

Ambasadorzy CSR będą:

– uczestniczyć w seminariach, spotkaniach z praktykami i teoretykami zajmującymi się CSR;
– mieć kontakt ze światem biznesu, polityki, organizacji pozarządowych i studenckich kół naukowych z całej Polski;
– organizować wydarzenia edukujące o CSR w swoich środowiskach lokalnych;
– uczestniczyć w licznych szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach dotyczących CSR;
– nawiązywać nowe znajomości ze studentami i studentkami zainteresowanymi tematyką CSR;
– otrzymywać bezpłatne publikacje;
– uczestniczyć w wydarzeniach jako przedstawiciele LOB;
– mieć kontakt z polskimi start up, których podstawą są zasady CSR.

Więcej: http://lob.org.pl/ambasadorzy-csr/rekrutacja/