Premiera Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” on-line

FOB_logo

Premiera 18. edycji przeglądu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju odbędzie się 16 kwietnia br. Spotkanie odbędzie się online 16 kwietnia o godz. 12. Jego program zostanie opublikowany na początku kwietnia.

 

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.

W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR.

Źródło: FOB