Praktycy z Deloitte nauczą studentów, jak skutecznie realizować strategie zrównoważonego rozwoju

Na początku października w warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego ruszają podyplomowe studia „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”. W tym roku partnerem merytorycznym studiów została firma doradcza Deloitte. Eksperci firmy specjalizujący się w przygotowaniu i wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju pomogą studentom Akademii Leona Koźmińskiego opracować projekt w zakresie innowacji społecznych, z wykorzystaniem narzędzi CSR.

Unikalny program studiów, przygotowany przez Deloitte i Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego, łączy podstawy teoretyczne wypracowane w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie z zajęciami praktycznymi. Poprzez spotkania z menedżerami CSR z kluczowych firm w Polsce studia zapewniają kompleksowe przygotowanie do zastosowania nabytej przez uczestników wiedzy w praktyce.

„Studia te są przeznaczone dla wszystkich osób, które chcą zawodowo zajmować się wdrażaniem strategii zrównoważonego rozwoju. W Polsce wciąż brakuje specjalistów, którzy potrafią wykorzystać w swoich organizacjach zdobytą wiedzę i umiejętności, co skutkuje tym, że przyjęte strategie CSR często pozostają jedynie na papierze. Tymczasem zapotrzebowanie na specjalistów będzie rosło, gdyż od 2017 roku, w związku z wejściem w życie Dyrektywy 2014/95/U, bardzo wiele firm będzie musiało raportować dane pozafinansowe, a więc te dotyczące ich wpływu na otoczenie” – mówi Irena Pichola, Partner w Deloitte, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, wykładowczyni w Akademii Leona Koźmińskiego.

Szczególnym atutem studiów jest formuła zajęć warsztatowych, podczas których słuchacze analizują studia przypadków i projektują rozwiązania strategiczne skierowane na realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Rekrutacja trwa do końca września. Rozpoczęcie zajęć planowane jest na początek października. Poprzednie sześć edycji studiów ukończyło 160 absolwentów.