Pracodawca Godny Zaufania – ranking promujący dobre wzorce

PracodawcaGodnyZaufaniaKIGKrajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. KIG od momentu swojego powstania, a więc od 1990 roku, promuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Instytucja ta organizuje liczne szkolenia i konferencje, pomagające przedsiębiorcom wdrażać etyczne standardy. KIG od lat jest organizatorem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, promującego etykę w działalności gospodarczej, zaś w ubiegłym roku współorganizował ranking „Pracodawca Godny Zaufania”.

Idea rankingu

Ideą zainicjowanego w ubiegłym roku rankingu „Pracodawca Godny Zaufania” jest wyłanianie i nagradzanie dużych firm, które prowadzą przemyślaną i skuteczną politykę pracowniczą. Kapituła rankingu na podstawie ankiet przesłanych przez firmy oceniała ich działalność m.in. w zakresie programów socjalnych skierowanych do załogi, pomocy dla pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i programów umożliwiających kształcenie się zatrudnionych. – Bez zaufania załogi i odpowiedniej polityki wobec pracowników osiągnięcie trwałego sukcesu rynkowego nie jest możliwe – podkreślił podczas uroczystości prezes KIG Andrzej Arendarski.

W pierwszej edycji rankingu oceniano sieci handlowe, dystrybutorów farmaceutyków oraz firmy budowlane. W kapitule rankingu, oprócz Krajowej Izby Gospodarczej, znaleźli się przedstawiciele: Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy SDP, Instytutu Globalizacji oraz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania. Wyniki rankingu ogłoszone zostały 20 października 2009 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.

Najlepszy dystrybutor farmaceutyczny

W kategorii „Dystrybutorzy Farmaceutyczni” tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” otrzymał największy polski dostawca usług w sektorze farmaceutycznym – Polska Grupa Farmaceutyczna SA. Członkowie kapituły docenili m.in. system zwrotnych i bezzwrotnych pożyczek dla pracowników, dofinansowywanie wyprawek szkolnych dla dzieci zatrudnionych oraz organizowanie imprez dla pracowników i ich rodzin. Pozytywnie oceniono również program szkoleń pracowniczych. Obejmuje on udział w studiach zaocznych, podyplomowych i MBA, jak również w szkoleniach merytorycznych i szkoleniach z zakresu zarządzania zespołem oraz komunikacji. Każdy z zatrudnionych może uczestniczyć w szkoleniach kształcących tak potrzebne umiejętności, jak asertywność czy zarządzanie sobą w czasie.

Biedronka świeci przykładem

Najwięcej emocji wzbudziło wyróżnienie w kategorii sieci handlowe. Laur „Pracodawcy Godnego Zaufania” przypadł spółce Jeronimo Martins Dystrybucja SA, czyli właściciela liczącej prawie 1,5 tys. sklepów ogólnopolskiej sieci dyskontów spożywczych Biedronka.
Ta sieć handlowa była jeszcze kilka lat temu wielokrotnie oskarżana o naruszanie praw pracowników, okazało się jednak, że sytuacja ta należy już w zasadzie do przeszłości. JMD zbudowało system, który ma zminimalizować możliwość ewentualnego naruszania praw i godności zatrudnionych. Pracownicy mają do dyspozycji specjalną linię telefoniczną, na którą mogą zgłaszać wszelkie nieprawidłowości. Jak zapewnia właściciel Biedronki, każdy sygnał jest wnikliwie sprawdzany, a informacje uzyskane w ten sposób trafiają bezpośrednio do zarządu firmy, zatrudniającej na dzień dzisiejszy 25 tys. ludzi. Czas pracy jest rejestrowany elektronicznie – przez co nie ma możliwości ingerencji człowieka w historię tego zapisu. JMD prowadzi też szereg programów skierowanych do całej załogi, takich jak: „Możesz liczyć na Biedronkę” czy nieodpłatne kolonie dla dzieci z mniej zamożnych rodzin. Biedronka uczyniła CSR podstawą swych działań i co za tym idzie zmieniła się o 180 stopni. Właśnie za tą diametralną zmianą na lepsze Biedronka została doceniona i może być zdaniem przedstawicieli Kapituły rankingu stawiana za wzór.

Wzorowy „budowlaniec”

Laureat z grona firm budowlanych, Mostostal Warszawa, tak jak poprzednicy prowadzi różne formy wsparcia socjalnego dla załogi. Każdy pracownik może skorzystać z uzupełniania wiedzy zawodowej i ogólnej – w średnich szkołach zawodowych i na wyższych studiach, na studiach podyplomowych, na kursach specjalistycznych związanych z wykonywaną pracą, na kursach języków obcych. Co ciekawe, każdy zatrudniony, który uzyskuje certyfikat znajomości języka obcego podczas zatrudnienia w spółce automatycznie uzyskuje płacę zasadniczą wyższą o 5 proc.
Radosław Konieczny