Poznań – miasto społecznie odpowiedzialne

dom dla pszczół

“Poznań dla pszczół” to program miasta, który ma inspirować do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życia owadów. Pasieki pojawią się w okolicach i na terenie miasta – 150 domków dla owadów jest instalowanych w poznańskich parkach i lasach. 

Głównym celem Programu jest edukacja mieszkańców w zakresie roli i znaczenia pszczół oraz owadów zapylających dla środowiska i gospodarki oraz zwiększanie ich populacji w mieście.

– Zachęcam gorąco również poznanianki i poznaniaków, aby w swoich przydomowych ogródkach, na tarasach czy balkonach umieszczali podobne domki. W ten sposób zapewniamy tym pożytecznym mieszkańcom naszego miasta dobre warunki do rozwoju – mówi Joanna Jajus, dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania.

Warto podkreślić, że ważnymi uczestnikami Programu są firmy działające na terenie miasta Poznania. Ich udział w urządzaniu Pasiek Miejskich świadczy o poczuciu współodpowiedzialności za jakość środowiska oraz pokazuje zaangażowanie w działania proekologiczne mające na celu zwiększenie populacji pszczół oraz owadów zapylających. Miód z Pasieki Miejskiej stanowi doskonały promocyjny produkt firmy, a otrzymany certyfikat uczestnictwa w Programie jest wyróżnieniem i docenieniem działań mających na celu zachowanie bioróżnorodności.

Firmy chętne do współdziałania w ramach projektu “Poznań dla pszczół” i tworzenia Pasiek Miejskich zapraszane są do wysyłania zgłoszeń na adres: dgr@um.poznan.pl w celu spotkania i prezentacji założeń Programu. Przystąpienie do Programu jest możliwe przez cały rok, jednak ze względu na stan hibernacji naturalnej pszczół otwarcie nowych lokalizacji odbywa się od maja do września.

Więcej:  https://www.poznan.pl/mim/msp/-,p,4871,49578.html

Źródło: poznan.pl