Postawy wobec cudzoziemców w Polsce

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) w czerwcu 2015 r. przez ośrodek badawczy Ipsos, co 4. Polak uważa, że cudzoziemcy stanowią ponad 10% ludności Polski. Tymczasem jest to niecały 1% społeczeństwa.
Anna Rostocka, Dyrektor Krajowego Biura IOM w Warszawie mówi: – Zleciliśmy badania, aby dowiedzieć się, jak Polacy postrzegają migrantów w odniesieniu do gospodarki, rynku pracy, kultury czy życia społecznego.

Polak z wyższym wykształceniem ma stosunkowo najczęściej kontakt z migrantami. Zazwyczaj spotyka ich w pracy i w miejscu zamieszkania.

Z badań Ipsos przeprowadzonych na zlecenie IOM Polska wynika, że nastawienie Polaków wobec imigrantów jest zdecydowanie bardziej pozytywne wśród osób, które wcześniej miały kontakt z cudzoziemcami na gruncie zawodowym czy prywatnym. Przykładowo, deklarowana akceptacja Afrykanów i Wietnamczyków w roli sąsiadów czy kolegów z pracy jest wśród tych respondentów o około 20% wyższa niż wśród osób, które nie miały kontaktu z cudzoziemcami.

Zazwyczaj największą sympatią i zaufaniem darzymy te grupy, które uważamy za bliskie kulturowo, a za takie właśnie 61% Polaków uważa mieszkańców Europy Zachodniej, Ukraińców (47%) oraz Amerykanów i Kanadyjczyków (48%). Ciekawy jest stosunek wobec najliczniejszej grupy imigrantów w Polsce, którą stanowią Ukraińcy. Choć przeważa poczucie bliskości kulturowej, to jednak ogólny poziom zaufania i sympatii do tej grupy jest umiarkowany. Jednakże wśród osób, które miały kontakt z cudzoziemcami, 70% respondentów zaakceptowałoby Ukraińców jako sąsiadów, 73% jako kolegów z pracy, a prawie 60% jako bliskich przyjaciół.

Imigranci na polskim rynku pracy
Z badań wynika, że 43% Polaków mających styczność z migrantami, pozytywnie ocenia ich wpływ na polską gospodarkę. Jednocześnie co czwarta osoba z tej grupy respondentów uważa, że cudzoziemcy mają negatywny wpływ na gospodarkę. Wśród osób, które nie miały kontaktu z cudzoziemcami w Polsce, 31% respondentów ocenia ten wpływ jako pozytywny, a 36% jako negatywny.

Podobnie jest w przypadku oceny wpływu imigrantów na polski rynek pracy. Wśród osób, które nie miały kontaktu z cudzoziemcami, 29% uważa, że imigranci mają pozytywny wpływ na rynek pracy, a 40% ocenia ten aspekt negatywnie. Z kolei wśród respondentów, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami, 38% pozytywnie ocenia ich wpływ na rynek pracy, a 37% negatywnie.

Warto zwrócić uwagę na zawody, w jakich widzielibyśmy imigrantów. Najczęściej, bo ponad 60% respondentów wskazało stanowiska związane z pracą fizyczną (budownictwo, rolnictwo, sadownictwo). Najmniej wskazało na pracę w charakterze urzędnika państwowego (17%), nauczyciela historii (21%) czy adwokata (22%). W większości przypadków akceptacja cudzoziemców w poszczególnych zawodach jest wyższa w grupie respondentów, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami.

Wpływ imigrantów na polską kulturę
Zdania na temat wpływu cudzoziemców na polskie społeczeństwo i kulturę są wyraźnie podzielone.
O pozytywnym wpływie częściej były przekonane osoby mające w ostatnim czasie kontakt z cudzoziemcami. 44% tych respondentów uważa, że imigranci pozytywnie wpływają na polskie społeczeństwo, wzbogacając jego kulturę. Wśród osób, które nie miały kontaktu z cudzoziemcami, jest to 32%, a 29% ocenia ten aspekt negatywnie.
Więcej: www.iom.int.