Posadzą na Białołęce ponad 42 tysiące drzew

W listopadzie br. w Warszawie nad Kanałem Żerańskim i w lesie przy ul. Mehoffera GAZ-System zasadziła 18 300 drzew.  W przyszłym roku na wiosnę spółka posadzi na terenie dzielnicy Białołęka dodatkowo ponad 700 drzew parkowych i ok. 23 600 sadzonek leśnych.

Prowadzone przez firmę nasadzenia drzew są związane m.in. z odtworzeniem zieleni na terenie dzielnicy Białołęka po przyłączeniu Elektrociepłowni Żerań do sieci gazowej.

– Przyłączenie Elektrociepłowni Żerań do sieci gazowej oraz posadzenie przez spółkę kilkunastu tysięcy drzew wpisuje się w politykę GAZ-System związaną z poprawą jakości powietrza w stolicy i w kraju – powiedziała Iwona Dominiak Rzecznik GAZ-System.

Firma w listopadzie b.r. uzgodniła z właścicielami terenu – Lasami Miejskimi m.st. Warszawy, PGPW Wody Polskie, Zarządem Zieleni m. st. Warszawy oraz władzami gminy Białołęka, konkretne działki na których przeprowadzane są nasadzenia.

Pierwsza część nasadzeń drzew została zrealizowana nad Kanałem Żerańskim i w lesie przy ul. Mehoffera. Drugą część spółka przeprowadzi na wiosnę przyszłego roku na terenach placówek szkolnych Białołęki oraz wzdłuż ul. Płochocińskiej.

Na Żeraniu zostały posadzone głównie dęby szypułkowe, lipy drobnolistne i jarzęby w liczbie
ok. 5 300 sztuk. Natomiast w lesie przy ul. Mehoffera pojawiło się ok. 13 000 sadzonek różnych gatunków drzew – przede wszystkim buków i lip. Sadzonki zostały dobrane przez Lasy Miejskie m.st. Warszawy optymalnie do terenu, na jakim będą rosły.

Źródło: GAZ-System