Polskatimes.pl o debacie: “CSR szansą dla MŚP?”

skiZ.Biskupski“Mali i średni też mogą być odpowiedzialni” – pod takim tytułem Polskatimes.pl opublikowała artykuł poświęcony debacie organizowanej przez RaportCSR.pl, Krajową Izbę Gospodarczą i miesięcznik “Ekologia i rynek”. Patronem medialnym wydarzenia był Super Biznes.

Firmom z sektora MSP w Polsce brakuje przede wszystkim wiedzy – takie wnioski płyną z raportu “Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu” z 2012 roku przygotowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Według niego pojęcie “społeczna odpowiedzialność biznesu” zna zaledwie 31 proc. przedstawicieli firm działających w Polsce.

Dlatego też istotną kwestia staje się transfer wiedzy z dużych firm do małych i średnich. O tym jak to zrobić zastanawiano się podczas debaty: “CSR szansą dla MŚP?”.

Polskatimes.pl opisuje dobre praktyki stosowane już od lat przez duże firmy, które mogą stać się przykładem dla przedsiębiorców z sektora MŚP:  PKP Cargo SA, Jeronimo Martins oraz Wydawców Edukacyjnych skupionych w Polskiej Izbie Książki.

Źródło: Polskatimes.pl