Polska podjęła działania na rzecz ekologicznej odbudowy Ukrainy

Wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński wziął udział w nieformalnym posiedzeniu Rady UE ds. Środowiska. Podczas posiedzenia wiceminister oznajmił, że ministerstwo już prowadzi działania na rzecz ekologicznej odbudowy Ukrainy.

Tematami obrad które odbyły się w Pradze były bioróżnorodność, skutki środowiskowe wojny w Ukrainie, adaptacja do zmian klimatu oraz międzynarodowe negocjacje klimatyczne w ramach COP27.

Polska przedstawiła swoje stanowisko w sprawie tego, jak powinny wyglądać globalne ramy dla bioróżnorodności po 2020 r.

– Ramy mają stanowić podstawę opracowywania i przyjmowania krajowych strategii różnorodności biologicznej, w których sformułowania globalne będą przekładane na poziom krajowy, z uwzględnieniem warunków i możliwości poszczególnych państw. Ważne jest, aby globalne ramy dla bioróżnorodności odpowiadały na potrzeby wszystkich stron konwencji – powiedział wiceminister Guibourgé-Czetwertyński.

Rada zajęła się również tematem rosyjskiej agresji na Ukrainę i tego, jak państwa członkowskie UE mogą pomóc w ustanowieniu podstaw jej przyszłej ekologicznej odbudowy. Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński podkreślił dotychczasowe zaangażowanie Polski w tym zakresie.

Polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęło już szereg istotnych działań na rzecz odbudowy ekologicznej Ukrainy. Zadeklarowaliśmy wsparcie m.in. w zakresie ewidencji szkód w środowisku, analizy prawa międzynarodowego oraz wspólnego stosowania skarg, wynikających z konwencji międzynarodowych i organizacji międzynarodowych. Przekazaliśmy już specjalistyczny sprzęt i przekażemy kolejny. Zależy nam, aby nasi sąsiedzi otrzymali szybkie i skuteczne wsparcie w zwalczaniu szkód środowiskowych spowodowanych rosyjską agresją na Ukrainę. Komisja Europejska powinna również uruchomić środki przedakcesyjne dla Ukrainy – podkreślił Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska.