Plzeňský Prazdroj zwycięzcą konkursu Deloitte na najlepsze raporty w Europie Środkowej

Zwycięzcą konkursu Deloitte Central European Sustainability Report Award 2015 jest Plzeňský Prazdroj, a. s. Raport zrównoważonego rozwoju czołowego czeskiego koncernu piwowarskiego został uznany za najlepszy spośród 76 raportów zgłoszonych z 7 środkowoeuropejskich rynków. Międzynarodowy panel jurorski wyróżnił również raporty pozafinansowe: polskiego Banku Zachodniego WBK S.A., chorwackiej INA – Industrija nafte d.d., słoweńskiego Petrol, Slovenska energetska družba, d.d, oraz rumuńskiego Ursus Breweries SA.

„Nasi jurorzy docenili Raport Zrównoważonego Rozwoju 2015 firmy Plzeňský Prazdroj za strategiczne podejście oraz bardzo przejrzyste przedstawienie informacji. Przede wszystkim jednak raport zyskał uznanie za przemyślany i kompleksowy sposób określenia najistotniejszych tematów z perspektywy CSR i zrównoważonego rozwoju oraz ich wewnętrzne zrozumienie przez firmę. Sędziom reprezentującym takie instytucje jak Global Reporting Initiative (GRI), BCSD Hungary, ACCA, Ethical Corporation, polskie Ministerstwo Rozwoju, chorwackie Ministerstwo Ochrony Środowiska i Przyrody spodobał się również sposób raportowania wpływu firmy na środowisko naturalne oraz oprawa graficzna dokumentu” – mówi Irena Pichola, Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej Deloitte.

Od 2015 r. konkurs Deloitte Central European Sustainability Report Award, zwany potocznie Green Frog Award (GFA), jest podzielony na dwa etapy: krajowy i regionalny. W sumie do etapów krajowych, które odbyły się na Chorwacji, w Czechach, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowenii i na Węgrzech, zostało zgłoszonych 76 raportów. Raporty, które zwyciężyły lub zostały wyróżnione w etapie krajowym, automatycznie zostały zakwalifikowane do etapu regionalnego. Takich raportów było 16, z czego 8 walczyło o tytuł najlepszego raportu pozafinansowego w Europie Środkowej. Dwuetapowe podejście to nowość w konkursie Green Frog Award, który został zainicjowany na Węgrzech w 2000 r. i stopniowo rozszerzył swój zasięg o kolejne kraje Europy Środkowej.

„Do tej pory raportowanie pozafinansowe nie było obowiązkowe w krajach Unii Europejskiej. Sytuacja jednak zmieni się z początkiem 2017 r., kiedy wejdzie w życie unijna dyrektywa dot. ujawniania danych pozafinansowych i informacji na temat różnorodności. Według badania Deloitte Menedżerowie CSR w Europie Środkowej 2015, 63 proc. menedżerów z regionu uważa, że dyrektywa w pozytywny sposób wpłynie na jakość raportowania pozafinansowego w ich krajach” – podkreśla Irena Pichola. „Choć z roku na roku obserwujemy wzrost liczby raportów pozafinansowych publikowanych przez organizacje z Europy Środkowej, to wiele pozostaje jeszcze do zrobienia w tym zakresie. Zachęcamy firmy do zgłaszania raportów do Green Frog Award, ponieważ udział w konkursie pozwoli im wyróżnić się na rynku środkowoeuropejskim. Wkrótce zaczniemy kolejną edycję GFA” – dodaje.

Ponad jedna piąta firm (109) z rankingu 500 największych przedsiębiorstw Europy Środkowej – CE TOP 500 – sporządzonego przez Deloitte zadeklarowała, że prowadzi sprawozdawczość pozafinansową. Najwięcej takich organizacji jest w Czechach (40), Polsce (27) i na Węgrzech (13). Co istotne, 42 podmioty, w tym 22 firmy z Polski, robi to zgodnie z międzynarodowym standardem GRI, co świadczy o ich profesjonalnym podejściu do raportowania pozafinansowego.

Zwycięzca Green Frog Award 2015:

Plzeňský Prazdroj, a. s. – Czechy – Raport Zrównoważonego Rozwoju 2015 koncernu piwowarskiego Plzeňský Prazdroj został uznany za najlepszy raport pozafinansowy regionu. Sędziowie docenili go za strategiczne podejście, bardzo przejrzyste przedstawienie informacji oraz, przede wszystkim, za przemyślany i kompleksowy sposób określenia najistotniejszych tematów z perspektywy CSR i zrównoważonego rozwoju oraz ich wewnętrzne zrozumienie przez firmę. Sędziom spodobał się również sposób raportowania wpływu firmy na środowisko naturalne oraz oprawa graficzna dokumentu.

Firmy wyróżnione w Green Frog Award 2015:

Bank Zachodni WBK S.A. – Polska – Sędziowie docenili sposób, w jaki Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2014 BZ WBK przedstawia zarówno fakty i dane liczbowe, jak również wpływ Banku na otoczenie. Uznali, że dokument ten, prezentując wysoki poziom transparentności oraz materialności, jest bardzo dobrym źródłem informacji dla inwestorów i pracowników. Raport wyróżnił się na tle pozostałych sprawozdań zgłoszonych do konkursu tym, że opisuje także wyzwania, z jakimi zmaga się BZ WBK oraz zawiera opinie zewnętrznych interesariuszy.

INA – Industrija nafte d.d. – Chorwacja – Raport Roczny 2014. Osiągnięcia Ekonomiczne, Społeczne i Środowiskowe opublikowany przez INA jest raportem zintegrowanym (łączącym w jednej publikacji raport finansowy z pozafinansowym), który w kompleksowy sposób przedstawia charakter działalność spółki. Jurorzy wysoko ocenili fakt, że firmie udało się stworzyć własny sposób prezentacji danych pozafinansowych. Raport zawiera kluczowe informacje oraz opisuje najważniejsze procesy, które zachodzą w organizacji.

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d. – Słowenia – Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Petrol 2014 w ciekawy sposób prezentuje dane finansowe i pozafinansowe. Świadczy o tym, że firma właściwie rozumie i realizuje zasady zrównoważonego rozwoju. Pokazuje, w jaki sposób organizacja tworzy wartość w branży naftowej. Dokument posiada wymiar edukacyjny. W zrównoważony sposób raportuje fakty i dane liczbowe, jednocześnie pokazując, że w CSR najbardziej liczą się ludzie.

Ursus Breweries SA – Rumunia – Raport Zrównoważonego Rozwoju Ursus Breweries 2013/2014 w kreatywny sposób prezentuje najbardziej istotne wskaźniki. Widać, że został stworzony na podstawie sesji dialogowych z interesariuszami, gdyż zawiera odpowiedzi na ich oczekiwania. Sędziowie docenili jego humorystyczny rys oraz sposób, w jaki opisuje działalność firmy. Wszystkie kluczowe kwestie zostały opisane systemowo, dzięki czemu odpowiednio nakreślono lokalne priorytety.