Planet Pledge – inicjatywa Światowej Federacji Reklamodawców

Grupa Carlsberg dołączyła do inicjatywy Światowej Federacji Reklamodawców. „Planet Pledge” to globalne zobowiązanie marketerów do wprowadzania pozytywnych zmian na rzecz planety poprzez inspirowanie konsumentów do działania. 

Grupa Carlsberg jako globalny browar, który warzy i oferuje na światowych rynkach setki marek piw, dołączyła do takich światowych korporacji jak: IKEA, PepsiCo, Tesco czy Unilever oraz do 18 krajowych stowarzyszeń reklamodawców,  podpisując zobowiązanie pod nazwą „Planet Pledge”. Jego celem jest zdefiniowanie jasnej roli marketingu jako pozytywnej siły napędowej do zmian na rzecz środowiska.

Inicjatywa „Planet Pledge” skupia się na czterech kluczowych obszarach:

1)   zobowiązania się do bycia liderem globalnej kampanii „Race to Zero”, zarówno wewnątrz swojej organizacji, jak i w całym łańcuchu  marketingowym współpracujących agencji,

2)   dzielenia się przez organizacje marketingowe swoimi umiejętnościami do przewodzenia działaniom na rzecz klimatu poprzez dostarczanie narzędzi i wskazówek dla marketerów i agencji,

3)   wykorzystywania siły komunikacji marketingowej do kształtowania zachowań konsumenckich zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju,

4)   edukacji i budowaniu zaufania do działań marketingowych, szczególnie tych dotyczących zrównoważonego rozwoju, aby konsumenci mogli zrozumieć i zaufać przekazom marketingowym, przekładając te informacje na swoje decyzje zakupowe.

Cele „Planet Pledge” są ambitne i bardzo zbieżne z celami Grupy Carlsberg. Aby odnieść sukces, musimy mieć na pokładzie zarówno naszych dostawców i klientów, jak też konsumentów. Szczerze wierzę w siłę skutecznego marketingu i komunikacji marketingowej jako sposobu na zdobycie serc i umysłów miłośników piwa na całym świecie, zachęcając ich jednocześnie do bardziej zrównoważonych zachowań. Podpisując zobowiązanie potwierdzamy nasze zaangażowanie w promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez nasze działania na całym świecie – mówi Robbie Millar, wiceprezes ds. globalnego marketingu w Grupie Carlsberg.

Źródło: Carlsberg