Plan Rozwoju Marki Polska

Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Marka Polska to nie idea, ale konkretna materia – istnieje i dynamicznie się rozwija, przede wszystkim dzięki polskiemu biznesowi. Żeby jej promocja przyniosła efekty, niezbędne jest uporządkowanie dotychczas podejmowanych działań oraz ich konsolidacja i wzmocnienie. Promocją Marki Polska zajmuje się dzisiaj wiele instytucji, brak jest jednak jednego ośrodka decyzyjnego, jednego managera. To podstawowe wnioski z debaty „Jaka strategia dla Polski? Rola patriotyzmu ekonomicznego w rozwoju kraju”, która odbyła się w miniony wtorek, 19 kwietnia, na Uniwersytecie Warszawskim  – podsumowuje Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

W gronie panelistów znaleźli się: dr Alicja Adamczak (prezes Urzędu Patentowego RP), prof. Alojzy Nowak (prorektor UW), prof. Krzysztof Opolski (Wydział Nauk Ekonomicznych UW), Janusz Cieszyński (doradca Ministra Rozwoju), Sławomir Majman (prezes PAIiIZ), Andrzej Sadowski (prezydent CAS), Janusz Komurkiewicz (wiceprezes FAKRO) oraz Paweł Rabiej (.Nowoczesna).

Dyskusja oscylowała wokół patriotyzmu ekonomicznego jako narzędzia nie tylko do realizacji strategii rozwoju kraju, ale także do wspomnianej na wstępie skutecznej promocji Marki Polska. Trudno zresztą rozdzielać obydwie kwestie. Im silniejsza, im bardziej wiarygodna polska gospodarka, tym lepiej dla Marki Polska. Choć oczywiście renomę naszego kraju w świecie buduje nie tylko biznes, ale także naukowcy, sportowcy, twórcy, to jednak atrakcyjność inwestycyjna ma tu podstawowe znaczenie.

Profesor Opolski słusznie zauważył, że nie można mieć wszystkiego – choć oczywiście bardzo by się chciało. Trzeba sprecyzować, co ma być przewagą konkurencyjną Polski. Innowacyjność, kadry, a może perspektywy rynkowe? Na pewno jednak trzeba dbać o to, by tworzyć elity kolejnych pokoleń. Żeby stało się to możliwe, niezbędne są zmiany w procesie edukacji i wdrożenie projektu wyrównywania szans oraz podniesienie poziomu kształcenia. Zgodziła się z tym pani prezes Adamczak, zdaniem której to niewłaściwy proces edukacyjny jest jedną z przyczyn opóźnień w rozwoju innowacyjności. Niestety, w Polsce, zdaniem pani prezes, nie jest ani szanowana, ani chroniona własność intelektualna, co skutkuje drenażem rynku intelektualnego.

W kontekście tych potrzeb i obszarów wymagających pilnej naprawy światełkiem w tunelu jest opracowany przez Ministerstwo Rozwoju plan rozwoju gospodarczego. Jeden z jego filarów to właśnie – jak sugerował prof. Krzysztof Opolski – znalezienie specjalizacji, w których nasz przemysł jest w stanie osiągnąć konkurencyjną przewagę oraz wzmocnić polską gospodarkę, także na arenie międzynarodowej.
Musimy promować nasz kraj, nasze produkty i usługi poza jego granicami. Także poza Europą. Coraz ważniejsze staje się promowanie zarówno poszczególnych polskich marek, jak i Marki Polska. Nie jesteśmy tu zresztą odosobnieni, bowiem patriotyzm konsumencki jest bardzo wyraźnym trendem, coraz popularniejszym na świecie. Także Polacy deklarują, że świadome wybory polskich produktów są im bliskie. Na tym tle pozytywnie wyróżnia się branża spożywcza i budowlana. Polacy chcą być świadomymi konsumentami, jednak nie zawsze są pewni, czy wybrany przez nich produkt jest polski. W tej sytuacji pomaga Godło „Teraz Polska”, które jest gwarancją najwyższej jakości. Konsument kupuje więc i dobre, i polskie. A zyskujemy na tym wszyscy.

Źródło: http://krzysztofprzybyl.natemat.pl/178179,plan-rozwoju-marki-polska