PKN Orlen zadba o zdrowie sąsiadów

fot. Unsplash.com

PKN Orlen wdroży program, który ułatwi mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego monitorowanie stanu zdrowia, profilaktykę i leczenie chorób.

W realizację prozdrowotnego projektu zaangażują się warszawskie Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, które podpisały z PKN Orlen list intencyjny. Program uzyskał honorowy patronat Ministra Zdrowia.

– Czujemy się odpowiedzialni za najbliższe otoczenie. Zainicjowany program to efekt naszych obserwacji i często bezpośrednich rozmów z jego głównymi beneficjentami – mieszkańcami Płocka i powiatu płockiego – którzy w bardzo często są naszymi pracownikami. W Płocku zatrudnionych jest blisko 70 proc. pracowników PKN Orlen, czyli ponad 3,5 tys. osób. Ten projekt to również przykład unikalnego w skali kraju partnerstwa biznesu i sektora zdrowia, w którym ważną rolę odegrało Ministerstwo Zdrowia. Liczymy, że nasza współpraca będzie inspiracją dla innych podmiotów – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

– Wsparcie służby zdrowia stanowi świetną długoterminową inwestycję, która zwróci się wielokrotnie w postaci poprawy zdrowia pracowników i mieszkańców Płocka i powiatu płockiego – przekonuje prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, dyrektor Instytutu Centrum Onkologii.

Głównym celem działań edukacyjno-społecznych będzie poprawa stanu wiedzy mieszkańców Płocka i powiatu płockiego w zakresie przyczyn i objawów chorób w obrębie układu oddechowego. Będzie to możliwe dzięki profilaktyce i wczesnej diagnostyce chorób nowotworowych. Dodatkowo program zakłada szereg działań motywacyjnych, zachęcających do prowadzenia zdrowego stylu życia oraz do regularnej kontroli stanu zdrowia. Zakładane jest także udzielenie pomocy osobom palącym w zaprzestaniu palenia.

Ważnym elementem programu profilaktyki oraz leczenia chorób płuc i nowotworów dla Płocka i powiatu płockiego, który będzie realizowany przez co najmniej najbliższych 5 lat, będą działania edukacyjne. Zostaną one skierowane zarówno do mieszkańców Płocka i okolic, w tym dzieci i młodzieży, jak i lekarzy, którzy zajmują się diagnostyką w tej dziedzinie. W ten sposób w długim horyzoncie możliwe będzie ograniczenie ryzyka zachorowania na nowotwory.

Program będzie realizowany w ramach czterech podstawowych obszarów:

1) raportowanie o stanie zdrowia mieszkańców powiatu płockiego oraz badanie przyczyn zachorowań na nowotwory i identyfikacja głównych czynników ryzyka w populacji Płocka i powiatu płockiego;

2) działania z zakresu prewencji i edukacja w określonych grupach docelowych m.in. wśród dzieci, młodzieży i osób palących;

3) stworzenie szybkiej ścieżki diagnostycznej i leczenia dla wykrytych przypadków nowotworów, poprzez stworzenie odpowiednich procedur i współpracę lekarzy ze specjalistycznymi ośrodkami;

4) stałe monitorowanie uzyskiwanych wyników badania obserwacyjnego i bieżące modyfikowanie działań w zakresie edukacji i profilaktyki pod kątem uzyskiwanych danych.