Piwo z energii odnawialnej

Spółka PGE Obrót S.A. poinformowała, że największym odbiorcą dystrybuowanej przez nią energii odnawialnej stały się browary Grupy Żywiec w Żywcu, Cieszynie, Leżajsku, Warce i Elblągu. W ciągu niespełna dwóch lat udział tej energii w łącznym zużyciu energii elektrycznej przez Grupę Żywiec zwiększył się dziesięciokrotnie. Obecnie aż 83 proc. całej energii elektrycznej wykorzystywanej przez jednego z największych producentów piwa w Polsce pochodzi ze źródeł odnawialnych, czyli m.in. z elektrowni wiatrowych, elektrowni wodnych i farm paneli słonecznych. 

infografika_skad_sie_bierze_energia_odnawialna-Rocznie w Grupie Żywiec zużywa się 70 GWh energii elektrycznej, zakupionej od PGE Obrót S.A., największego dostawcy energii elektrycznej w Polsce. Ponad 58 GWh pochodzi z energii odnawialnej, co daje jeden z najlepszych wyników nie tylko w produkcji piwa, ale w całym polskim przemyśle – mówi Maciej Michalski Dyrektor Departamentu Klientów Korporacyjnych PGE Obrót S.A.

-Chcemy wspólnie z PGE Obrót S.A. doprowadzić do całkowitego przejścia w naszej produkcji na energię odnawialną jeszcze w tym roku. Dzięki temu 100 proc. energii elektrycznej wykorzystywanej przez 5 browarów Grupy Żywiec będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych – deklaruje Jarosław Gryka, który w Grupie Żywiec zajmuje się zakupem energii.

Energia w piwie
70 GWh energii elektrycznej wykorzystywanych przez Grupę Żywiec to tyle, ile przez rok zużywa niemal stutysięczne miasto. Na sam proces produkcji piwa, obejmujący mielenie słodu jęczmiennego, jego zacieranie z wodą i filtrację, warzenie, dodawanie chmielu, fermentację i ponowną filtrację w browarach Grupy Żywiec zużywa się ok. 17 proc. całej energii elektrycznej. Na rozlewanie piwa do beczek, butelek i puszek oraz ich pakowanie pożytkowane jest ok. 30 proc. zakupionej energii. Najwięcej, bo aż 45 proc. energii pochłania przygotowanie wody i proces produkcji chłodu do utrzymania właściwej temperatury piwa w czasie fermentacji, kiedy drożdże przetwarzają cukry w alkohol. Pozostałe 8 proc. energii wykorzystywane jest w magazynach i na cele pozaprodukcyjne.

-W naszych browarach staramy się chronić środowisko naturalne nie tylko korzystając z energii odnawialnej. Systematycznie zmniejszamy również zużycie energii elektrycznej, zwiększając sprawność odbiorników energii, poprawiając efektywność pracy urządzeń, wprowadzając modyfikacje i energooszczędne technologie – mówi Ryszard Szczotka, Główny Energetyk największego browaru Grupy Żywiec w Żywcu.

Do wyprodukowania 1 litra piwa Grupa Żywiec potrzebuje średnio 0,0610 kWh energii elektrycznej, czyli tyle, ile lodówka klasy A++ zużywa przez dwie godziny. Najmniej, bo zaledwie 0,0560 kWh energii do wyprodukowania litra chmielowego napoju potrzebuje Browar w Elblągu, w którym produkowane jest m.in. piwo regionalne Specjal. Dzięki temu elbląski browar trafił do elity najbardziej ekologicznych browarów świata.

Energia odnawialna w Polsce
Energia ze źródeł odnawialnych w Polsce pochodzi przede wszystkim z energii wytworzonej z biopaliw stałych, energii wiatru, wody, biopaliw ciekłych i biogazu. Zastępują one tradycyjne źródła energii, czyli węgiel, ropę naftową i gaz ziemny.

Udział energii odnawialnej w całościowym zużyciu energii, określony dla Polski w unijnej dyrektywie 2009/28/WE, ma w 2020 r. osiągnąć 15 proc. Według danych GUS w 2012 r. udział ten był poniżej 12 proc. W tym samym czasie średnia dla Unii Europejskiej przekroczyła już 20 proc.