Piotr Bober: Castorama stawia na odpowiedzialny biznes dla ludzi i planety

Rozmawiamy z Piotrem Bobrem, Dyrektorem ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju w Castorama Polska.

Jakim wyzwaniem dla tak dużej firmy jak Castorama jest idea zrównoważonego rozwoju? Czy można generalnie określić, które kwestie są szczególnie istotne?

Nie podchodzimy do kwestii zrównoważonego rozwoju jak do wyzwania, a jak do szansy. Zdajemy sobie sprawę z naszego wpływu na lokalną społeczność i środowisko oraz tego, jak może on wyglądać w przyszłości. To duża odpowiedzialność, ale też możliwość wspierania pozytywnej zmiany w naszym otoczeniu społecznym i biznesowym.

Zrównoważony rozwój to dla nas zagadnienie kompleksowe. Przywiązujemy szczególną wagę do kwestii środowiskowych, takich jak minimalizowanie wpływu naszych operacji na klimat oraz wprowadzanie bardziej zrównoważonych produktów, które mogą zmieniać nawyki naszych klientów. Mocno angażujemy się też społecznie poprzez działania naszych wolontariuszy oraz Fundację Castorama, a także wspieramy pracowników, by stworzyć im jak najlepsze warunki do rozwoju. To właśnie te 4 filary: pracownicy, planeta, klienci i lokalne społeczności są priorytetem naszej strategii, wokół których koncentrujemy działania.

Bywa, że niektórzy traktują kwestie polityki odpowiedzialności społecznej biznesu jako trochę marketingowy, wymuszony przez unijne regulacje zabieg, można rzec, zło konieczne. Co powiedziałby Pan osobom mającym taką opinię?

Z jednej strony rozumiemy te wątpliwości, ale z drugiej wiemy też ile – jako organizacja – wkładamy serca i zasobów w inicjatywy z zakresu odpowiedzialności społecznej. Nasze zaangażowanie w obszarze ESG przekracza wymogi prawne i jest integralną częścią naszego DNA.  Poza tym unijne regulacje nie powstają w próżni, czy wyłącznie na złość biznesowi. Wynikają zarówno z palących problemów, z którymi mierzy się nasza planeta, ale też – co warto dodać – odnoszą się do rosnących oczekiwań konsumentów i pracowników, którzy chcą, by biznes coraz bardziej włączał się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Firmy, które prowadzą tego typu aktywności stricte z pobudek marketingowych, stosują tzw. greenwashing, z pewnością nie będą w stanie odczuć realnych korzyści, bo ich intencje są wyczuwalne przez konsumentów i rynek. Natomiast umiejscowienie działań z zakresu ESG w strategii biznesowej firmy to pokazanie, że wszyscy w organizacji angażują się w ich realizację.

Jak dbałość o odpowiedzialność biznesu wpływa na opinię firmy wśród klientów, kooperantów i innych interesariuszy? Czy korzyści z działań które są zawarte w skrócie „ESG” da się choć pośrednio przełożyć na korzyści biznesowe?

Jako lider w branży nie możemy składać obietnic bez pokrycia. Realizację naszej strategii musimy przełożyć na fakty i realne działania. Nie tylko staramy się edukować, ale i wspomagać naszych partnerów biznesowych oraz patrzeć szeroko na łańcuch dostaw Castoramy. Nasza postawa i zaangażowanie w odpowiedzialny biznes bezpośrednio przekłada się na to, co robią inni, więc zdecydowanie ESG daje wymierne korzyści.

Mówiąc o konkretach i analizując je pod kątem naszych czterech filarów: dbanie o klimat i planetę pozwala nam tworzyć bardziej stabilną przyszłość, a stabilność to element, której biznes bardzo potrzebuje. Działania skierowane do pracowników umożliwiają nam budowanie lojalności i zmniejszanie wskaźnika rotacji zatrudnienia. Natomiast pomoc dla lokalnej społeczności oraz proponowanie klientom kompleksowego wsparcia w celu poprawy warunków mieszkaniowych, pozwalają zbudować z nimi długotrwałą relację i sprawić byśmy stali się dla nich sklepem pierwszego wyboru.

Jakie są fundamenty, czy też priorytety działań Castoramy w zakresie zrównoważonego rozwoju?

Zrównoważony rozwój jest niezwykle istotnym elementem naszych działań w ramach strategii odpowiedzialnego biznesu. Wszelkie aktywności w tym zakresie są wpisane przede wszystkim w dwa, spośród czterech, wcześniej wspominanych, fundamentalnych obszarów ESG, czyli Planeta i Klienci.

W ramach filaru Planeta mamy jasno określone cele. Chcemy do końca 2025 zredukować łączną emisję o ok. 40%, w porównaniu do lat 2016-2017, a do 2040 osiągnąć całkowitą neutralność klimatyczną w zakresie emisji generowanej przez nasze obiekty oraz transport. Jednym ze sposobów, by to osiągnąć jest m.in. planowana instalacja paneli fotowoltaicznych na większości naszych sklepach do końca 2025 roku. Ponadto dążymy do tego, by do końca 2025 osiągnąć status firmy „Forest Positive”, czyli przyczyniać się do wzrostu netto obszarów leśnych, oraz by drewno w produktach oferowanych klientom było w 100% pochodzące z odpowiedzialnych źródeł.

Natomiast w ramach filaru Klienci naszym celem jest osiągniecie 50% udziału sprzedaży produktów zrównoważonych dla domu. Są to produkty, które  mają mniejszy wpływ na środowisko, pozwolą klientowi oszczędzić energię, wodę i inne zasoby, czyli finalnie stworzyć bardziej przyjazny i zdrowy dom.

Jak zmienia się świadomość ekologiczna klientów? W ich decyzjach zakupowych ważną rolę odgrywają ceny towarów i jakość. Czy da się zauważyć, że w coraz większym stopniu zwracają uwagę na ekologiczność produktów?

Obserwujemy zmianę świadomości klientów i ich ukierunkowanie na szeroko pojętą ekologię. Klienci częściej zwracają uwagę na produkty, które pozwalają zaoszczędzić energię, wodę, bądź są wykonane z alternatywnych materiałów. Cena i jakość są istotne, ale coraz bardziej zauważalne jest poszukiwanie przez klientów produktów zrównoważonych. Potwierdzają to wyniki naszych raportów. Według jednego z nich, 58% Polaków deklaruje, że chciałoby uczynić swój dom bardziej przyjaznym środowisku, a ponad 90% osób ulepszających swoje domy zgadza się ze stwierdzeniem, że szuka sposobów na zmniejszenie zużycia energii. Ponadto, 80% polskich respondentów uważa kwestie zrównoważonego rozwoju w domu i ogrodzie za bardzo lub dość ważne, a 62% uznało, że zyskały one na znaczeniu na przestrzeni ostatnich trzech lat.

Jak sama Castorama oddziałuje na proekologiczne postawy klientów? Może Pan przytoczyć przykłady konkretnych inicjatyw?

Nie ukrywam, że istotnym elementem cały czas jest edukacja. Chcemy klientom oferować produkty, które rzeczywiście pozytywnie oddziałują na środowisko. Dlatego w sklepach Castoramy wprowadzamy oznakowanie, które wskazuje klientom właśnie takie rozwiązania. W naszym setnym sklepie, który niedawno został otwarty w Piasecznie, po raz pierwszy wprowadziliśmy oznakowanie „Green Star”. Znak ten pojawia się przy produktach, które po przejściu szczegółowej weryfikacji zostały uznane za mniej wpływające na środowisko w określonej kategorii, są wykonane ze zrównoważonych materiałów i pozwalają np. oszczędzać wodę.

Castorama Piaseczno jest też pierwszym sklepem, w którym można skonsultować się z ekspertami ds. efektywności energetycznej. Pomagają oni w wyborze najlepszych produktów, pomocnych w termomodernizacji, czyli odpowiednim ociepleniu budynku i ograniczeniu zużycia energii. Zapewnią oni również kompleksową pomoc w znalezieniu podwykonawców i wypełnianiu wniosków w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”.

Cały czas pracujemy także nad poszerzaniem działań związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Tylko w ramach tegorocznych dwóch akcji „Kwiaty za elektrograty”, którą prowadzimy od 13 lat, zebraliśmy ok. 1000 ton odpadów elektrycznych i elektronicznych. Dodatkowo, w zeszłym roku wprowadziliśmy do oferty doniczki wykonane z odpadów z naszej folii LDPE, dojąc klientowi wysokiej jakości produkt. Wciąż szukamy innych możliwości działań w tym obszarze.

Pokazujemy również klientom jak mogą ograniczyć ilość zużywanych opakowań. W sklepie na warszawskim Targówku uruchomiliśmy pierwszy refilomat Castorefill, ze środkami chemii gospodarczej z naturalnych składników. W automacie można zakupić pochodzącą z recyclingu butelkę, którą można wielokrotnie napełniać. Dzięki temu minimalizujemy ilości zużytego plastiku, zachęcamy do korzystania z bezpiecznych produktów, a przede wszystkim do bardziej ekologicznego stylu życia.

Wolontariusze Castoramy zasadzili kilka tysięcy drzew. Tu rodzi się pytanie o rolę wolontariatu w działalności firmy związanej z literą „S” z triady ESG. Jakie korzyści przynosi – oczywiście w tym przypadku środowiskowymi – wolontariat?

By polityka odpowiedzialnego biznesu była autentyczna, powinna zachęcać pracowników do działania. Od wielu lat stawiamy na edukację wewnątrz organizacji i proponujemy uczestnictwo we wszelkiego rodzaju inicjatywach. Każdy z pracowników Castoramy może przeznaczyć 3 dni na wolontariat.

W przypadku takich działań jak sadzenie drzew, korzyścią jest nie tylko edukacja pracowników i przyczynienie się do realizacji pozytywnej polityki leśnej, ale też integracja zespołów. Wiemy, że dla wielu z naszych pracowników kwestie środowiskowe nie są obojętne i dajemy im w ten sposób możliwość wprowadzania realnych zmian. Podobnie wygląda sytuacja w innych akcjach realizowanych w ramach wolontariatu, jak np. poprawa warunków mieszkaniowych przez Fundację Castorama. Pracownicy biorący udział w pracach remontowych, mogą przyczynić się do polepszenia jakości życia innych i przekonać się na własnej skórze, że działania te są wyrazem faktycznej troski firmy o lokalne społeczności. To z kolei przekłada się na wzrost zaangażowania, motywacji i przywiązania pracownika do firmy, gdyż widzi on, że pracodawca podziela jego wartości.

Co jest szczególnie ważne w polityce pro-pracowniczej Castoramy? Jak buduje lojalność pracowników?

W Castoramie blisko połowa pracowników jest związana z nami od ponad 10 lat. Część z nich pracuje w naszej organizacji od samego początku, czyli od 1997 roku, gdy otwieraliśmy pierwszy sklep w Warszawie na ul. Popularnej. To pokazuje, że wszystkie inicjatywy realizowane w ramach priorytetowego obszaru, jakim są pracownicy, mają sens i są dostrzegane wewnątrz firmy. Budujemy miejsce, w którym każdy czuje się częścią większego zespołu, jest doceniany i szanowany za to jaki jest, a także w którym może się rozwijać oraz w pełni wykorzystać swój potencjał. Zależy nam również na tym, by pracownik się z nami identyfikował, np. poprzez wspomniany wcześniej wolontariat oraz pokazanie, że wyznawane przez niego wartości są bliskie również nam, jako firmie.

Na ile ważne jest nadzorowanie przez Castoramę łańcucha dostaw pod kątem kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem?

Współpraca w całym łańcuchu dostaw i wyznaczanie standardów jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Współdziałając razem w ramach branży i różnych gałęzi przemysłu jesteśmy w stanie stworzyć ekosystem, który będzie pozytywnie oddziaływał na otaczające środowisko. Jednak, by to osiągnąć musimy wypracować mechanizmy i procesy, które pozwolą nam na skuteczną weryfikację tych łańcuchów dostaw. W wielu kategoriach produktowych zaczyna się ona na samym początku, czyli na etapie pozyskania surowców, czy ich wytworzenia. Dążymy do zwiększania transparentności w tym zakresie.

Weryfikację łańcuchów dostaw prowadzimy na różnych płaszczyznach, czyli np. kraju pochodzenia produktu, wydobycia lub produkcji surowców oraz analizujemy dostawców i partnerów pod kątem etycznych wymagań, oraz przestrzegania praw człowieka. Ponadto w ramach naszej strategii odpowiedzialnego biznesu i celów klimatycznych, dążymy do redukcji emisji generowanej przez łańcuch dostaw o 40% w porównaniu z 2017 rokiem.