Pierwszy w historii PSH Lewiatan raport ESG

PSH Lewiatan publikując pierwszy raport niefinansowy, podkreśla tym samym swoje zaangażowanie w realizację celów zrównoważonego rozwoju oraz widzi w nich potencjał, do umacniania pozycji rynkowej całej organizacji. Jak pokazują badania, wartości zrównoważonego rozwoju coraz częściej wpływają także na decyzje zakupowe klientów. Ambicją PSH Lewiatan jest zapewnienie przedsiębiorcom tworzącym sieć narzędzi ułatwiających wdrażanie rozwiązań i projektów realizujących idee zrównoważonego rozwoju. Raport zawiera informacje na temat inicjatyw podejmowanych przez sieć w zakresie odpowiedzialności społecznej, środowiskowej i zarządczej.

 

– Jestem dumny, że po miesiącach intensywnej pracy udało nam się przygotować pierwszy w historii Lewiatana Raport zrównoważonego rozwoju. Prezentuje on nie tylko naszą działalność, ale podkreśla też to, jak wyjątkową i unikalną spośród wszystkich sieci handlowych w Polsce jesteśmy. Wyjątkową, bo stworzoną przez niezależnych, polskich przedsiębiorców – Lewiatańczyków, unikalną, bo współpraca opiera się na modelu franczyzy partycypacyjnej. Nasza sieć to społeczność przedsiębiorców. Ludzi, którzy często rodzinnie, wzięli sprawy w swoje ręce i zaczęli prowadzić biznes. – mówi Robert Rękas, prezes zarządu Lewiatan Holding S.A.

Odpowiedzialna marka jest filarem trwałej przewagi konkurencyjnej w zmiennej rzeczywistości

Silna i odpowiedzialna społecznie oraz środowiskowo marka to jeden z głównych filarów strategii biznesowej PSH Lewiatan na lata 2023-2025. Raport „Lokalnie odpowiedzialny” jest pierwszą publikacją kompleksowo opisującą działania Lewiatana we wszystkich aspektach zrównoważonego rozwoju: środowiskowym – E, społecznym – S i zarządczym – G.

– Odpowiedzialność wpisana jest w nasze DNA. Lewiatańczycy prowadzą swoje sklepy lokalnie, często w mniejszych miejscowościach, blisko swoich sąsiadów, w naturalny sposób angażując się w życie lokalnych społeczności, często pomagając rozwiązywać jej problemy. Dziś wartości ważne dla klienta to także podejście ekologiczne, zrównoważone, cyrkularne. Jako jedna z największych sieci handlowych w Polsce mamy świadomość odpowiedzialności jaka na nas spoczywa oraz wpływu biznesu na środowisko naturalne – dodaje Robert Rękas.

Lewiatan wsłuchuje się w głos interesariuszy

Uwzględnianie w działaniach sieci punktu widzenia bezpośredniego otoczenia firmy jest stałą praktyką Lewiatana. Dlatego też przygotowując się do procesu raportowania pozafinansowego sieć przeprowadziła wspólnie z Kantar Polska szerokie badania skierowane do interesariuszy firmy pytając, jakie czynniki ESG są dla nich istotne, co z nich jest lub może być ważne w działaniach Lewiatana oraz na czym firma powinna się skupić planując kolejne kroki. W badaniu wzięło udział niemal 800 respondentów, wśród których znaleźli się klienci sklepów, partnerzy biznesowi, przedsiębiorcy oraz pracownicy – zarówno struktur Lewiatan Holding, Spółek Regionalnych, jak i sklepów. Tak szeroko zakrojone badanie interesariuszy PSH Lewiatan przeprowadziła po raz pierwszy w swojej historii.

–  Celem badania było nie tylko jak najlepsze zrozumienie wszystkich grup interesariuszy, ale przede wszystkim określenie kluczowych zasobów i priorytetów dla PSH Lewiatan na drodze do zrównoważonej transformacji. Wyzwaniem była rozproszona struktura sieci, na którą składa się z blisko 3200 sklepów oraz sposób raportowania. Sieć opiera się na modelu współpracy, który zakłada dobrowolność w przekazywaniu danych. Wyniki okazały się bardzo cenne i interesujące – komentuje Dorota Cudna-Sławińska, Chief Commercial Officer Kantar Polska.

81% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że PSH Lewiatan jest odpowiedzialną organizacją. Klienci docenili sieć przede wszystkim za dobór asortymentu, lokalne produkty oraz jakość obsługi. Dla pracowników ważne jest zaangażowanie w istotne społecznie tematy oraz wsparcie lokalnych społeczności, zwłaszcza w trudnych sytuacjach. 78% badanych popiera podejmowanie przez PSH Lewiatan działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Jednocześnie badani podkreślają, że nawet w czasach kryzysu ekonomicznego powinniśmy zajmować się wdrażaniem inicjatyw dla lokalnych społeczności, pracowników sieci oraz działań na rzecz środowiska.

Priorytetem działań jest obszar społeczny

Badanie interesariuszy pokazało, że to właśnie obszar zagadnień społecznych, w tym pracowniczych, jest dla badanych najważniejszy. Dlatego też projekty realizujące cele zrównoważonego rozwoju, zaplanowane na najbliższe lata w sieci Lewiatan, będą adresować te wyzwania.

– Prezentując nasz pierwszy Raport zrównoważonego rozwoju PSH Lewiatan „Lokalnie odpowiedzialny” za 2022 rok, chcemy pokazać nie tylko konkretne wyniki, ale także fakty i plany wskazujące, że nasza sieć jest odpowiedzialna społecznie i środowiskowo. Raport porządkuje również szereg danych, które zebraliśmy oraz projekty, które już zrealizowaliśmy i będziemy realizować w przyszłości. Gorąco zapraszam do jego lektury! – podkreśla Katarzyna Długa, liderka obszaru ESG w PSH Lewiatan.

Idea odpowiedzialnej marki jest wzmacniana i wdrażana w życie w ramach strategii Lokalnie Odpowiedzialny. Wśród długofalowych inicjatyw sieci, realizujących cele zrównoważonego rozwoju znajdują się m.in.

  • Energooszczędny Sklep, stanowiący platformę rozwiązań ekologicznych, energooszczędnych i odpowiedzialnych środowiskowo, których obowiązkowym od 2022 r. punktem jest ranking Energooszczędności Eko Lider Lewiatana.
  • Wybieram lokalne, inicjatywa zapraszająca do współpracy rodzimych, lokalnych dostawców i producentów oraz wyróżniająca produkty lokalne na półkach sklepów Lewiatan.
  • Urodzeni Przedsiębiorcy, projekt edukacyjny adresowany do przedsiębiorców sieci, jak i potencjalnych franczyzobiorców, w którym ważną rolę pełni wymiana wiedzy i biznesowych doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami oraz promocja przedsiębiorczości i franczyzy jako dobrego pomysłu na swoją zawodową drogę.
  • Fundacja PSH Lewiatan. Blisko Twoich potrzeb, długoterminowa inicjatywa, zajmująca się koordynacją i organizacją projektów odpowiedzialnych społecznie.

Polska Sieć Handlowa Lewiatan to jedna z najdłużej funkcjonujących sieci franczyzowych oraz najbardziej rozpoznawalnych marek sklepów detalicznych na polskim rynku. Na koniec 2022 roku w sieci zrzeszone było 3196 placówek handlowych zatrudniających ponad 30 000 pracowników. Łączne obroty detaliczne sieci w 2022 roku przekroczyły 15,3 mld zł, co plasuje Lewiatana w ścisłej czołówce organizacji handlowych w Polsce.

Z raportem zrównoważonego rozwoju PSH Lewiatan „Lokalnie odpowiedzialny” można zapoznać się na stronie www.raportesg.lewiatan.pl