Pierwszy raport CSR Banku Zachodniego WBK

Bank Zachodni WBK opublikował pierwszy w swej historii Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2013. Raport został przygotowany zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi raportowania zrównoważonego rozwoju – Global Reporting Initiative.

BZWBK_okladkaRaport CSR Banku Zachodniego WBK to całościowy obraz zarządzania organizacją uwzględniający społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty funkcjonowania banku, a także podejście banku do kontaktów z interesariuszami, m.in. pracownikami, klientami, akcjonariuszami, dostawcami czy społecznościami lokalnymi.

„Jesteśmy trzecim największym bankiem w Polsce z ambitnymi planami rozwoju, należymy do międzynarodowej Grupy Santander – a to zobowiązuje do wiarygodnego, rzetelnego raportowania – także danych pozafinansowych. Mam nadzieję, że tą publikacją udowadniamy, że odpowiedzialność biznesu nie jest dla nas zaangażowaniem dodanym do biznesu. Traktujemy ją jako integralną część naszej podstawowej działalności, dlatego od wielu lat podejmowane przez nas inicjatywy są powiązane ze strategią biznesową banku.” – komentuje Mateusz Morawiecki, Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK.

Raport został przygotowany zgodnie z wytycznymi GRI, wersja 3.1, wraz z suplementem sektorowym. Obejmuje cztery najważniejsze dla banku obszary: pracowników, otoczenie rynkowe, społeczności lokalne oraz środowisko. Opisano w nim szczegółowo wszystkie podejmowane przez BZ WBK inicjatywy i realizowane projekty, m.in. Santander Universidades, Karta Szkolna czy Program „Obsługa bez barier”, działalność Fundacji Banku Zachodniego WBK, ale też działania realizowane np. na rzecz ochrony środowiska czy zwiększania dostępności usług dla klientów.

Struktura i treść raportu powstała w oparciu o dialog z interesariuszami. W sumie w konsultację raportu zaangażowanych było 90 pracowników – dyrektorów i osoby operacyjne. Zorganizowana została również sesja dialogowa z udziałem ponad 20 najważniejszych interesariuszy zewnętrznych (regulatorów, organizacji, z którymi współpracujemy, mediów). Na stronach raportu można znaleźć bezpośrednie odniesienia do zgłoszonych przez nich kwestii. „Bardzo zależało nam na tym, aby ta publikacja była nie broszurą reklamową a rzetelnym zbiorem najistotniejszych – z punktu widzenia odbiorców tego materiału – danych pozafinansowych. Właśnie dlatego w pracę nad raportem zaangażowaliśmy przedstawicieli kluczowych dla nas grup interesariuszy. Dzięki ich opiniom i wskazówkom udało nam się tak opracować zawartość i grafikę tego materiału, aby odpowiadała na rzeczywiste potrzeby czytelników.” – mówi Artur Sikora, Dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu w Banku Zachodnim WBK.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest ideą, która od zawsze przyświeca działalności Banku Zachodniego WBK. W tegorocznym VIII Rankingu Odpowiedzialnych Firm bank zajął 5. miejsce wśród spółek giełdowych i 11. w ogólnym rankingu (na 160 uczestników), poprawiając pozycję względem ubiegłego roku o 13 miejsc. W rankingu branżowym: Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy zdobył 2. miejsce. Spółka jest jedną z 12 firm, której poddają się ocenie w ramach tego rankingu rokrocznie od początku jego istnienia, czyli od 12 lat.
Bank Zachodni WBK znajduje się również w gronie spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie, notowanych w indeksie RESPECT na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej: www.bzwbk.pl/csr