Pierwsza w Polsce samoregulacja dotycząca reklamy środowiskowej

W Radzie Reklamy stojącej na straży etycznych przekazów reklamowych zrealizowany został kolejny ważny projekt – Green Project. Wypracowano rozwiązania mające na celu edukację rynku i przeciwdziałanie greenwashingowej manipulacji w reklamie.

Green Project to rezultat obserwacji Rady Reklamy i analizy trendów rynkowych, działań Komisji Europejskiej oraz coraz większej liczby skarg na greenwashing w reklamie wysyłanych przez konsumentów i konsumentki do Komisji Etyki Reklamy. Stworzono pionierską samoregulację dotyczącą reklamy środowiskowej.

Eksperci i ekspertki biorący udział w projekcie wypracowali nowe zapisy rozdziału V Kodeksu Etyki Reklamy. W prace zaangażowano szeroką reprezentację rynku reklamowego: organizacje i firmy branżowe, członków Rady Reklamy i grono zewnętrznych konsultantów. Projekt zyskał aprobatę 37 organizacji i firm członkowskich Rady Reklamy.

Green Project został szczegółowo przedyskutowany z międzynarodowymi partnerami Rady Reklamy zrzeszonymi w organizacji European Advertising Standards Alliance (EASA). Zebrano wiedzę i doświadczenia, które posłużyły wypracowaniu tej pierwszej w Polsce samoregulacji.

Dokument jest mocno osadzony w realiach, a zatem niesie rzeczywistą i praktyczną wartość dla wszystkich uczestników rynku reklamowego. Przed nami czas krzewienia zdobytej i skodyfikowanej wiedzy dla ułatwienia rzetelnej oceny i wypracowania dobrych praktyk w komunikacji reklamowej. Jednocześnie, zważywszy na fakt, że nowych przykładów wciąż przybywa, zadeklarowaliśmy regularną weryfikację i uzupełnianie przyjętych rozwiązań regulacyjnych, w oparciu o bieżącą analizę napływających przypadków. Tym samym nasz projekt ma charakter ewolucyjny, podobnie jak materia greenwashingu, która rośnie proporcjonalnie do skali współczesnych wyzwań środowiskowych – mówi Jaromir Sroga, arbiter w Komisji Etyki Reklamy.

Więcej informacji: Pierwsza w Polsce samoregulacja dotycząca reklamy środowiskowej

Relacja wideo z konferencji: https://www.facebook.com/RadaReklamy/videos/2001911853517849

Źródło: Rada Reklamy/PAP MediaRoom