II Kongres ESG. Prof. Marcin Wiącek, RPO: trzeba pracować nad edukacją społeczeństwa – WIDEO

Prof. Marcin Wiącek

Prof. Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich: Jakie jest największe zagrożenie dla naszego porządku prawnego?

Istnieją grupy społeczne, które wymagają pewnego wsparcia ze strony państwa i społeczeństwa, tak, aby one mogły funkcjonować na zasadach rzeczywistej równości, nie tylko równości deklarowanej prawnie, zapisanej w kodeksach i ustawach. Podkreślam, że są to przede wszystkim, choć nie tylko, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i kobiety. Istnieje w szczególności bardzo duża potrzeba faktycznego wyrównania pozycji kobiet w życiu społecznym i w życiu gospodarczym, jak również w życiu politycznym. I jest to ogromny potencjał, który jest niewykorzystany w pełni. I należy wzmacniać gwarancje prawne ale również uwrażliwiać społeczeństwo na pewne kwestie po to, aby funkcjonowała równość kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach życia była. Nie wszystkie stereotypy da się zwalczyć za pomocą prawa, trzeba pracować nad edukacją społeczeństwa, nad rozpowszechnianiem pewnych wzorców po to, aby w dalszym ciągu zarówno same kobiety, jak też pracodawcy, jak też uczestnicy życia gospodarczego czy politycznego, nie kierowali się w swojej działalności stereotypami, a niestety w Polsce w dalszym ciągu da się zaobserwować.

Poniżej cała wypowiedź:

Rozmowa odbyła się w trakcie II Kongresu ESG w Warszawie, który odbył się 25 stycznia 2023 r.