Pierwsza farma fotowoltaiczna koncernu uruchomiona

fot. materiały prasowe

Tauron zakończył budowę farmy fotowoltaicznej w Jaworznie. To pierwsza farma, która powstała w ramach programu budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do Grupy.

– Na terenach należących do Grupy chcemy zbudować farmy fotowoltaiczne o mocy 150 MWp. Pierwszą taką farmę oddajemy do użytku w Jaworznie w miejscu, gdzie znajdował się blok węglowy – wyjaśnia Wojciech Ignacok, prezes Tauron Polska Energia. – Zgodnie z naszymi założeniami do 2025 r. będziemy dysponować farmami fotowoltaicznymi o mocy 300 MW.

Farmę w Jaworznie zbudowało konsorcjum spółek Tauron Serwis i Tauron Nowe Technologie, które wygrało przetarg na realizację tego przedsięwzięcia. Wspólne budowanie kompetencji związanych z realizacją odnawialnych źródeł energii wpisuje się  w proces transformacji energetyki. Farma powstała w miejscu, gdzie  znajdowała się Elektrownia Jaworzno I. Przed rozpoczęciem właściwej budowy, w celu przygotowania terenu pod instalację, usunięto znajdujące się na działce kolidujące pozostałości po wyburzonej jednostce i wyrównano teren.

Spodziewana roczna produkcja energii elektrycznej instalacji wynosi ponad 5 tys. MWh. Oznacza to, że uruchomiona farma fotowoltaiczna o mocy 5 MWp pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 o około 4,9 t rocznie, a wygenerowana przez nią energia elektryczna zasili ponad 2 tys. gospodarstw domowych.

Farma w Jaworznie powstała dzięki zaangażowaniu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i podpisanej umowie pożyczki preferencyjnej w wysokości 75,46% kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego.

Tauron za 10 lat planuje wytwarzać ponad 65 proc. energii z OZE, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę.

Źródło: Tauron