Pelion wśród największych firm w Europie Środkowej

Pelion Healthcare Group zajęła 94. miejsce w rankingu 500 największych firm w Europie Środkowej, przygotowanym przez firmę doradczą Deloitte, awansując tym samym o 13 miejsc w porównaniu z ubiegłorocznym zestawieniem. Spółka znalazła się również w prestiżowym Index of Success, prezentującym koniunkturę w biznesie oraz kondycję największych i najbardziej dynamicznych firm.

Dzięki przychodom, które w ubiegłym roku wyniosły ponad 1,73 mld euro spółka weszła do pierwszej setki w rankingu TOP CE 500. W poprzedniej edycji rankingu zajmowała 107. pozycję Jest to już ósma edycja zestawienia prezentującego 500 przedsiębiorstw Europy Środkowej osiągających najwyższe przychody ze sprzedaży.

Równolegle z rankingiem TOP CE 500 tworzony jest również „Index of Success”, wskaźnik rynkowego sukcesu najlepszych spółek naszego regionu. W jego skład weszło 30 spółek wybranych spośród 500 tworzących tegoroczną listę TOP CE 500. Także wśród nich nie mogło zabraknąć Pelion Healthcare Group.

Rynkowy sukces Pelion Healthcare Group to przede wszystkim zasługa innowacyjności i bezpieczeństwa – dwóch kluczowych filarów, na których opiera się biznes firmy. Ich połączenie pozwala firmie realizować projekty nowatorskie i odpowiadające wyzwaniom, jakie stawia przed firmami rozwój technologiczny. Pelion Healthcare Group to nowoczesne elektroniczne systemy zamówień oraz cyfrowo zaawansowana obsługa klientów. To także szczelny i bezpieczny system dystrybucji leków – odpowiadający najwyższym standardom, jakimi kieruje się firma. Nowe inwestycje, takie jak DOZ DIRECT, to pewność, że leki trafiają od producenta do pacjentów w polskich aptekach.

Pelion to także firma społecznie odpowiedzialna. Jako pierwsza spółka z sektora ochrony zdrowia już dwukrotnie znalazła się w RESPECT Index, prestiżowym indeksie spółek odpowiedzialnych notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Indeks skupia spółki charakteryzujące się najwyższą płynnością, będące liderami w zakresie ładu korporacyjnego i informacyjnego i relacji z inwestorami, a także wyróżniające się w obszarze działań prośrodowiskowych, społecznych i adresowanych do pracowników. Odpowiedzialność – za pacjentów, pracowników i środowisko – to element tożsamości Pelion Healthcare Group i fundament, na którym wspierają się wszystkie działania skierowane do interesariuszy realizowane przez firmę. Stąd powołanie w strukturach firmy Fundacji „Dbam o Zdrowie”, której celem jest niwelowanie barier w dostępie do leków oraz organizacja Łódź Maratonu Dbam o Zdrowie, wyjątkowego wydarzenia sportowego i społecznego, którego celem jest promocja zdrowia i aktywnego trybu życia.