Pelion ponownie w gronie spółek najlepiej raportujących dane pozafinansowe

Pelion S.A. kolejny rok z rzędu została wyróżniona w rankingu spółek najlepiej raportujących dane ESG, czyli dane pozafinansowe z obszaru środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego, które dostarczane są analitykom, inwestorom i innym grupom interesariuszy. Ranking spółek notowanych na GPW oraz NewConnect powstał na podstawie trzeciej edycji „Analizy ESG spółek w Polsce”, stworzonej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz firm GES i Crido Business Consulting.

 

 
Analizie poddane zostały wszystkie 897 spółki notowane na GPW oraz NewConnect. Firma Pelion znalazła się w pierwszej trójce spółek najlepiej raportujących dane pozafinansowe w sektorze ochrony zdrowia (spośród 16 analizowanych w tym obszarze). Badanie przejrzystości ujawniania danych z zakresu ESG bazowało na metodzie GES Risk Rating, która polega na ocenie systemów zarządzania w zakresie ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego firm. Metoda opiera się na międzynarodowych normach dotyczących zrównoważonego rozwoju w połączeniu z Zasadami Odpowiedzialnego Inwestowania ONZ (SRI).

Tegoroczna analiza dowodzi, że spółki w dalszym ciągu najlepiej radzą sobie z raportowaniem danych pozafinansowych z obszaru ładu korporacyjnego. Jedynie 0,3% spółek ujawnia niewielką ilość danych lub w ogóle nie ujawnia informacji z tego obszaru. W dalszym ciągu jednak duża liczba spółek nie publikuje lub publikuje niewielką ilość danych z zakresu ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej – odpowiednio 81% i 88%. Względem ubiegłorocznej edycji „Analizy ESG spółek w Polsce” zaobserwowano jednak pewien wzrost w jakości ujawniania danych z tych obszarów.

Honorowy patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Skarbu Państwa, Program Akcjonariat Obywatelski, Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.