PARP prowadzi nabór doradców CSR

PARP-logo_malePARP w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” finansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy prowadzi nabór wniosków o wpisanie do bazy doradców CSR mogących świadczyć usługi doradcze w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu sektora MŚP.

Rolą doradców będzie świadczenie usług doradczych w ramach konkursu dla MŚP prowadzonego przez PARP. Celem konkursu jest udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie PARP.  Wymagania, które muszą spełnić doradcy, aby zostać wpisani na listę PARP znajdują się tutaj.

Źródło: PARP