PARP i NCBR wybrały polskie produkty przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyłoniły zwycięzców w dwudziestej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Uhonorowano innowacyjne rozwiązania leczenia nowotworów IntraLine-IOERT, pojazd miejski Triggo oraz technologię zagospodarowania popiołów lotnych. Nagrody i wyróżnienia przyznano podczas jubileuszowej gali, która odbyła się 1 marca 2018 r. w auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

 

Do uczestników konkursu list gratulacyjny wysłał Mateusz Morawiecki, premier rządu. Dwudziestoletnia historia konkursu pokazuje, że mimo ryzyka, jakie towarzyszy wdrażaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych, polscy inżynierowie, naukowcy i przedsiębiorcy potrafią odnosić sukcesy rynkowe. Innowacyjność jest jednym z filarów rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Konkurs wpisuje się w działania promujące dobrze pojęty patriotyzm gospodarczy. Dla odbiorców nagrodzonych projektów to jednoznaczna rekomendacja, że wśród nawet najbogatszej oferty warto wybrać Polski Produkt Przyszłości. Wszystkim nam, życzę kolejnych innowacyjnych projektów, które przysłużą się rozwojowi gospodarczemu naszej Ojczyzny – napisał premier Mateusz Morawiecki.

Do XX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości wpłynęła rekordowa liczba – aż 111 wniosków konkursowych. Nadesłane projekty to unikalne, wysoko innowacyjne wyroby i technologie opracowane przez inżynierów pracujących zarówno indywidulanie jak i w konsorcjach naukowo-biznesowych.

– Polska gospodarka potrzebuje innowacji, bo tylko w ten sposób zwiększy swoją konkurencyjność. Z roku na rok nowoczesne technologie, w coraz większym zakresie, stają się częścią otaczającej nas rzeczywistości. Projekty, które otrzymały nagrodę Polskich Produktów Przyszłości, jeszcze do niedawna pozostawały w sferze wyobraźni naukowców. Dziś nabrały realnego kształtu, są wizytówką możliwości polskiej nauki i potencjału naszej przedsiębiorczości. Zwycięskie projekty, najlepsze z najlepszych, pozwalają z optymizmem spoglądać na przyszłość polskich innowacji – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego

Kapituła jubileuszowej XX edycji konkursu – w skład której weszli przedstawiciele najważniejszych instytucji w kraju – przyznała nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach: produkt przyszłości jednostki naukowej, produkt przyszłości przedsiębiorcy oraz rozwiązanie stworzone we współpracy jednostki naukowej i przedsiębiorcy.

Polskie innowacje i technologie to lokomotywa napędowa dla naszej gospodarki. Dlatego tak ważne jest, aby ich autorzy mieli środowisko do rozwoju swoich projektów. Rodzime produkty i usługi w dziedzinie nowych technologii wyróżnia przede wszystkim wysoka jakość. Ten właśnie wyznacznik sprawia, że polskie firmy nie tylko z sukcesem działają na rynkach krajowych i zagranicznych, lecz również budują świadomość silnych polskich marek w obszarze innowacji – podkreślała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Produktem przyszłości jednostki naukowej zostało, zgłoszone przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych, rozwiązanie: IntraLine-IOERT. Metoda leczenia nowotworów polega na napromieniowaniu wiązkami promieniowania jonizującego obszaru zmienionego nowotworowo, przy jednoczesnym pominięciu zdrowych tkanek. Samo urządzenie, które do tego służy, jest o wiele bardziej uniwersalne niż aparaty oferowane przez zagranicznych konkurentów. W tej kategorii przyznano również trzy wyróżnienia. Pierwsze otrzymali twórcy Bezzałogowego statku powietrznego pionowego startu i lądowania ATRAX. Może on służyć zarówno wojsku, jak i służbom cywilnym. Cała technologia opracowana została w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych (tam też urządzenie jest produkowane). Drugie wyróżnienie trafiło do rąk konstruktorów z Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych za urządzenie, które może stać się hitem w branży rolniczej i sadowniczej: Maszynę zagregowaną z ciągnikiem rolniczym do zbierania i zwijania materiału drzewnego, pozostałego po ścince gałęzi, odrostów drzew i krzewów, jako biomasy na cele energetyczne. Maszyny tej można użyć na różnych podłożach, w tym na glebach bardzo zakamienionych, a wygodnie zwinięte w bele ścinki – od razu zagospodarować jako biomasę. Trzecie wyróżnienie odebrali przedstawiciele Politechniki Świętokrzyskiej. Hydrogenerator do mikroelektrowni wodnej znajdzie zastosowanie w kilkunastu tysiącach miejsc po dawnych młynach lub tartakach wodnych.

W drugiej kategorii: produkt przyszłości przedsiębiorcy nagrodzono spółkę Triggo SA, która zaprezentowała Triggo – elektryczny pojazd miejski o zmiennej geometrii podwozia. Przez to, że łączy zalety samochodu i motocykla, znacznie ułatwia poruszanie się po aglomeracji miejskiej. Tutaj przyznano cztery wyróżnienia. Pierwsze dla Medical Simulation Technologies Sp. z o.o. za: Teemothy – symulator echokardiografii przezprzełykowej do trenowania lekarzy specjalistów. Wykorzystuje on modele serc autentycznych pacjentów. Drugie wyróżnienie odebrali innowatorzy z Beta Bio Technology Sp. z o.o. za: Wysokooczyszczony żelujący 1-3, 1-4 beta-glukan pochodzący z owsa, otrzymany w procesie biorafinacji umożliwiającej pozyskanie produktów o wysokiej wartości dodanej. Skomplikowana nazwa kryje metodę wytworzenia bardzo ważnego produktu, wchodzącego w skład diety chorych na cukrzycę, cholesterolemię, otyłość, a także na choroby onkologiczne. Trzecim wyróżnieniem uhonorowano AC SA, za pionierską: Instalację gazową STAG 500 DIS do pojazdów z bezpośrednim wtryskiem paliwa.
System w 100 proc. zasilany jest paliwem gazowym, bez udziału benzyny. Czwarte wyróżnienie w tej kategorii otrzymali przedsiębiorcy z Numed Sp. z o.o. Wyróżniony projekt, to:
Urządzenie i metoda badania próchnicy wtórnej przy zastosowaniu technologii NLDS – nieliniowej spektroskopii dielektrycznej. Chodzi o niezwykle skuteczne (na poziomie 95 proc.) diagnozowanie próchnicy wtórnej, występującej pod plombami, wypełnieniami, koronami.

Nagrodę i tytuł Polskiego Produktu Przyszłości w trzeciej kategorii: rozwiązanie stworzone we współpracy jednostki naukowej i przedsiębiorcy, otrzymała, opracowana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego we współpracy z NTI Sp. z o.o.: Technologia zagospodarowania popiołów lotnych łącznie z odpadami komunalnymi i przemysłowymi w produkcji kruszyw lekkich dla budownictwa. Pozwala ona na wykorzystanie odpadów – nawet tych szkodliwych – do wyprodukowania trwałych i bezpiecznych materiałów budowlanych.

W tej edycji konkursu przyznano także Nagrodę specjalną Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Trafiła do rąk przedstawicieli FLASH Robotics Sp. z o.o. Nagrodzony projekt to: Robot społeczny EMYS do nauki języków obcych dla dzieci w wieku 3-9 lat. Zabawkowy nauczyciel wydaje dźwięki, mówi, reaguje na dotyk, potrafi wyrażać emocje, rozpoznawać twarze i przedmioty.

– Bardzo cieszymy się, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mogło wystąpić w roli współorganizatora jubileuszowej edycji konkursu na Polski Produkt Przyszłości. To dla nas ważne wyróżnienie, bo jako NCBR od ponad dekady wspieramy polskie innowacje. Nasz cel to zacieśnianie współpracy świata nauki i biznesu, bo dzięki niej mogą powstawać przełomowe i jednocześnie rentowne projekty, które realnie przyczynią się do poprawy jakości życia Polaków – powiedział prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

– Chcę podziękować ponad 300 ekspertom z różnych dziedzin techniki, którzy wspierali nas na przestrzeni tych 20-lat w procesie oceny ponad 900 projektów oraz brali udział w pracach Kapituły. To ich zaangażowaniu i profesjonalizmowi zawdzięczamy wysoki poziom merytoryczny konkursu — dodała Patrycja Klarecka, prezes PARP.

Laureaci konkursu, oprócz prawa do posługiwania się w korespondencji i w promocji znakiem oraz hasłem: Polski Produkt Przyszłości, mają możliwość uzyskania grantu na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu. Zwycięzcy mogą starać się o grant 100 tys. zł, wyróżnieni o grant w wysokości 25 tys. zł.

Jubileuszowa edycja odbyła się pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W dziewiętnastoletniej historii konkursu zgłoszono ponad 800 innowacyjnych projektów. Były to nowości z różnych obszarów techniki, m.in. z branży: medycznej, farmaceutycznej, elektronicznej, chemicznej. Kapituła konkursu nagrodziła dotychczas 49 projektów, a ponad 100 przyznała wyróżnienia. Wiele produktów opracowanych na bazie prac konkursowych odniosło sukces rynkowy zarówno w kraju, jak i za granicą. Wśród laureatów są perspektywiczne spółki notowane na giełdowym rynku NewConnect. Wiele jednostek naukowych będących laureatami konkursu może poszczycić się najwyższą kategorią naukową A+.