Clear Channel patronuje 7. Targom CSR

Clear Channel Poland objęło patronatem największe w Polsce wydarzenie poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu jako wyłączna firma w kategorii outdoor. Targi CSR odbędą się 12 kwietnia br. na PGE Narodowym w Warszawie.

 

W kwietniu będzie miała miejsce kolejna 7. edycja targów poświęconych odpowiedzialnemu biznesowi i zrównoważonemu rozwojowi, organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (WSTĘP WOLNY). Jako wyłączna firma w kategorii outdoor, Clear Channel Poland będzie wspierać wydarzenie, promując je na nośnikach reklamy zewnętrznej w Warszawie.

– Targi CSR kierowane są zarówno do przedstawicieli biznesu, jak i szerokiego grona beneficjentów programów społecznych firm, a więc pracowników, konsumentów czy lokalnych społeczności. Dziękujemy Clear Channel Poland za współpracę przy naszym wydarzeniu. Dzięki temu wsparciu będziemy mogli szerzej dotrzeć z informacją o targach,  zachęcić wszystkich zainteresowanych do zwiedzania i poznania lepiej firm i inicjatyw społecznie odpowiedzialnych w praktyce, a także samej koncepcji  – wydarzeniu zawsze towarzyszy część konferencyjna  – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizatora 7. Targów CSR.

Tematem części konferencyjnej wydarzenia będzie współpraca biznesu i jego otoczenia. Podjęty zostanie temat współdziałania w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, a szczególnie Celu 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju. W części konferencyjnej wydarzenia eksperci CSR wywodzący się ze świata biznesu oraz z sektora społecznego zastanowią się, jakie możliwości stwarzają dla obu stron inicjatywy polegające na współpracy oraz jakie wartości niosą ze sobą prowadzone w ten sposób działania.

– Działania i projekty Forum Odpowiedzialnego Biznesu uważam za bardzo wartościowe i cieszę się, że możemy je wspierać. Clear Channel Poland jako profesjonalna firma działająca w przestrzeni publicznej chce się zaangażować w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miast idące w kierunku tworzenia „Smart Cities”. Chcemy włączyć się aktywnie w sposób szczególny w realizację Celu 11 i wprowadzać rozwiązania, które będą wspierać miasta w rozwoju przyjaznego i bezpiecznego miejsca do życia.
Jednocześnie dla Clear Channel jako pracodawcy kluczową wartością jest równe traktowanie pracowników i promowanie różnorodności. Wprowadzamy instytucjonalne rozwiązania dla tworzenia kultury pracy opartej o wzajemny szacunek i równouprawnienie – mówi Kalina Janicka, CEO Clear Channel Poland.

Więcej informacji o wydarzeniu:  http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr