Pacjent musi mieć stały dostęp do leków

Shot of a young pharmacist assisting a customer

Chorzy przewlekle wymagają systematycznej terapii, a także ścisłego stosowania się do zaleceń lekarza – jest to konieczne w celu zminimalizowania skutków choroby. Jednak częstym problem, szczególnie wśród osób starszych, jest kontynuacja leczenia, co spowodowane jest częstym niedoborem leków w aptekach, a także trudnościami z dostaniem się do lekarza.

Każdego roku liczba aptek jest coraz mniejsza, co znacznie wpływa na dostępność leków. Pacjenci są zmuszeni do szukania swoich leków w różnych aptekach. Często nie są w stanie uzyskać ich „od ręki”, mogą je odebrać w kolejnych dniach. Generuje to trudności w stosowaniu się do zaleceń lekarza, co przekłada się na skuteczność leczenia.

Zachowanie równowagi na rynku aptecznym może wpłynąć na bezpieczeństwo lekowe w Polsce, a także na stałą dostępność leków w aptece. Konkurencyjność aptek może zostać wzmocniona także przez wprowadzenie opieki farmaceutycznej, która ma szansę stać się realnym wsparciem w szczególności dla pacjentów z chorobami przewlekłymi.

Rozwiązania tego problemu należy szukać w niewykorzystywanych dotąd zasobach – w aptekach.

Uwzględnienie roli farmaceuty w procesie opieki nad pacjentem jest więc bardzo istotne. Skuteczna, bezpieczna i racjonalna farmakoterapia jest jednym z fundamentów efektywnego systemu ochrony zdrowia, a opieka farmaceutyczna polegająca na współpracy farmaceuty z lekarzem, gdzie farmaceuta udzielałby świadczeń zdrowotnych (obejmujących także proste testy diagnostyczne) i porad uzupełniających, powinna stanowić standardową praktykę.

Obok konsultacji farmaceutycznych, przepisywania recept dla wybranych pacjentów czy przeprowadzenia przeglądów lekowych, farmaceuci mogliby również opracowywać indywidualne plany opieki farmaceutycznej, co pomogłoby usystematyzować przyjmowanie produktów leczniczych, a także mogliby prowadzić edukację zdrowotną, działania profilaktyczne i promocyjne zdrowego trybu życia.

W połączeniu z zapewnieniem pacjentom stałego dostępu do leków, może to wpłynąć na zwiększenie skuteczności leczenia pacjentów, a długofalowo na poprawę stanu zdrowia wszystkich Polaków, a także na ostateczny koszt leczenia dla płatnika publicznego.

Źródło: Gazeta Finansowa, Magazyn RaportCSR