Ostatnia szansa na zdobycie Godła „Teraz Polska”

Trwa XXVI edycja Konkursu „Teraz Polska”, podczas której zostaną wyróżnione produkty i usługi o najlepszych walorach jakościowych, technologicznych i użytkowych. Tegoroczna edycja Konkursu zostanie przeprowadzona przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego w trzech kategoriach: dla produktów i usług, dla gmin oraz dla przedsięwzięć innowacyjnych.

 

Przyjmowanie wniosków konkursowych potrwa do 22 stycznia.

Laureaci Konkursu zyskują prawo posługiwania się Godłem „Teraz Polska”, które na przestrzeni lat stało się synonimem najwyższej jakości. Wysoka rozpoznawalność znaku „Teraz Polska” wpływa pozytywnie na działania promocyjne firmy, na prestiż, a także na poprawę wizerunku przedsiębiorstwa wśród kontrahentów, partnerów biznesowych oraz w otoczeniu społecznym. Według wyników badań ponad 70 proc. ankietowanych uważa, że znak „Teraz Polska” kojarzony jest z wysoką jakością produktu.

Jak co roku do Konkursu „Teraz Polska” mogą przystąpić firmy, zgłaszając produkty lub usługi o wysokiej jakości i innowacyjności. Organizowane są również oddzielne edycje dla gmin oraz jednostek badawczych, których innowacje zostały wprowadzone na rynek. Z badań konsumenckich wynika, że aż 81 proc. klientów, którzy spotkali się z Godłem „Teraz Polska” na oferowanych produktach, zdecydowało się na ich zakup.

Konkurs jest skierowany do wszystkich polskich przedsiębiorców. Zgłaszają się nie tylko ci najwięksi, ale również mniejsze firmy, których produkty są najwyższej jakości i przez to zasługują na wyróżnienie logiem „Teraz Polska” – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego – Otrzymujemy wiele pozytywnych opinii od przedstawicieli dotychczasowych laureatów konkursu. Według nich Godło „Teraz Polska” to przede wszystkim narzędzie wspomagające budowanie marki oraz prestiż firmy – dodaje prezes Przybył.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” od 25 lat promuje polską przedsiębiorczość, innowacyjne metody produkcji i zarządzania oraz wspiera polskie firmy w budowaniu i umacnianiu ich marek. Poprzez liczne inicjatywy edukuje również konsumentów w kształtowaniu patriotycznych postaw zakupowych. Wysoki prestiż Godła „Teraz Polska” umacniają: przejrzyste procedury konkursowe, kompetencja i niezależność ekspertów, a także obiektywizm członków Kapituły Konkursu działającej pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera. Nad prawidłowością działań Fundacji czuwa Rada, pod przewodnictwem Andrzeja Arendarskiego, prezesa Krajowej Izby Gospodarczej.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu “Teraz Polska” oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej Fundacji: www.terazpolska.pl