Ostatni termin na zgłoszenie pracy magisterskiej

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej zaprasza do wzięcia udziału w VI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego (arbitrażowego) i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2014 roku.

Konkurs jest otwarty, mogą w nim brać udział absolwenci wszystkich uczelni w Polsce, którzy złożyli i obronili swoje prace w latach 2011 – 2013. Pracę należy przesłać do końca stycznia w formie pisemnej i elektronicznej. Organizator przeznaczył na nagrody w konkursie 30.000 zł. Prace laureatów Konkursu dodatkowo zostaną wydrukowane w VI edycji książki wydawanej przez Sąd Arbitrażowy przy KIG.

Celem konkursu jest propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy o sądownictwie polubownym i mediacji, popularyzowanie wśród studentów nauki prawa handlowego oraz wiedzy o pozasądowych metodach rozstrzygania sporów, a także inicjowanie prac badawczych.

W tym roku podobnie jak podczas wcześniejszych edycji przewodniczącym Jury jest dr Andrzej Tynel, radca prawny, członek Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy KIG i uczeń prof. Jerzego Jakubowskiego. Członkami jury są: prof. dr hab. Andrzej Całus, adw. Krzysztof Czeszejko-Sochacki, prof. dr hab. Marian Kępiński, R. pr. Andrzej Kąkolecki, adw. Maciej Łaszczuk, prof. dr hab. Józef Skoczylas, prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, prof. dr hab. Andrzej Szlęzak, dr Cezary Wiśniewski.

Więcej informacji na temat tegorocznego konkursu udziela Sekretariat Konkursu: tel. +48 22 630 97 76. Dodatkowe szczegóły wraz z regulaminem  można również znaleźć na stronie organizatora: http://sakig.pl/pl/aktualnosci/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską organizowany jest od 10 lat – w cyklu dwuletnim. Pierwsza edycja miała miejsce w 2003 roku. Podczas ostatniej edycji konkursu, której finał miał miejsce w 2011 roku wygrała pani Katarzyna Kempa za pracę „Limits of judical intervention in pending arbitral proceedings: is arbitral autonomy threatened by the recent decisions of the European Court of Justice” pod kierunkiem dr. Marcina Spyry. Na kolejnych miejscach uplasowała się pani Gabriela Pagacz za pracę „Klauzula porządku publicznego w międzynarodowym arbitrażu handlowym” pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Szumańskiego i pani Ewelina Wętrys za pracę „Skuteczność zapisu na sąd polubowny spółki zależnej wobec spółki dominującej” pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Frąckowiaka.