Orbis wspiera rozwój karier kobiet: blisko 43% dyrektorów hoteli Grupy Orbis to kobiety

Accor, wiodący na świecie operator hotelowy i lider rynku w Europie, uznaje równość zawodową i zwalczanie stereotypów za swoje najważniejsze priorytety. Celem Accor jest to, by 50% dyrektorów hoteli było płci żeńskiej, przy czym celem pośrednim jest osiągnięcie poziomu 35% w ujęciu globalnym do 2015 roku. Formą wsparcia tego zobowiązania jest międzynarodowa sieć kobiet Women at Accor Generation (WAAG) utworzona przez Accor w 2012 roku. Dzisiaj sieć WAAG liczy ponad 1 800 członków w ponad 90 krajach.

 

Sieć WAAG Grupy Accor zrzesza kobiety pracujące w Grupie Orbis w Polsce i w hotelach Accor na całym świecie. 41% dyrektorów hoteli Accor w Polsce to kobiety – jest to najwyższy wskaźnik w całej, ogólnoświatowej sieci Accor.

„Nasze hotele na całym świecie goszczą w swych progach ponad 50 milionów kobiet rocznie, ważne jest zatem, by uwzględnić tę różnorodność i wzmocnić głos kobiet w Accor. Sieć WAAG prowadzi aktywne działania na rzecz naszych celów, które obejmują zwiększenie liczby kobiet piastujących kierownicze stanowiska, ale także proponowanie ofert i usług stworzonych dla kobiet biznesu będących klientami hoteli Accor. Celem WAAG jest wzmocnienie przywództwa kobiet oraz działanie jako platforma wymiany dobrych praktyk i inspiracja dla innych.” – wyjaśnia Sophie Stabile, Dyrektor Finansowy Grupy Accor, Szefowa sieci WAAG i Przewodnicząca Rady Nadzorczej Orbis SA.

Grupa Hotelowa Orbis jest zaangażowana we współpracę z lokalnymi społecznościami i wspiera takie inicjatywy jak Women’s Business Network – apolityczne, nieformalne i otwarte dla wszystkich stowarzyszenie, którego celem jest wspomaganie networkingu, mentoringu oraz promowanie wzorców ról kierowniczych wśród kobiet.

„Poprzez promowanie kobiet zajmujących wysokie stanowiska oraz pokazywanie różnych, dostępnych ścieżek kariery i rozwoju chcielibyśmy wywrzeć wpływ i doprowadzić do zwiększenia liczby kobiet zajmujących pozycje kierownicze wyższego szczebla w Polsce. Aby osiągnąć nasz cel, organizujemy regularne imprezy, podczas których uznani prelegenci i eksperci prezentują różne tematy związane z przywództwem. Nasze spotkania są otwarte dla wszystkich i pragniemy przyciągnąć uczestników zainteresowanych naszą inicjatywą. Zachęcamy do podjęcia szerokiej dyskusji na temat roli, jaką kobiety odgrywają i mogłyby odgrywać w Polsce w nowoczesnym środowisku biznesowym.” – dodaje Zuzanna Jawor, Dyrektor centrum usług biznesowych Lundbeck Business Service Centre Polska.