Orange, Bogdanka, Energa oraz Tauron z najlepszymi raportami społecznymi

W 8. edycji konkursu „Raporty Społeczne – nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu” zwyciężyły firmy: Orange Polska S.A., Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Energa SA oraz Tauron Polska Energia SA. Wyniki zostały ogłoszone 9 grudnia podczas konferencji Raporty Społeczne 2014.

 

W Polsce od 2017 roku będzie obowiązywać nowa Dyrektywa UE o raportowaniu danych pozafinansowych oraz informacji nt. różnorodności. Już dziś nowe regulacje są wyprzedzane przez praktyki wielu firm, które prezentują dane dotyczące wpływu na środowisko i społeczeństwo w postaci tzw. raportów społecznych. Publikacje te obejmują znacznie szerszy zakres informacji pozafinansowych niż te, które są wymienione w dyrektywie. Od ośmiu lat najlepsze z nich zostają wyłonione w konkursie Raporty Społeczne, organizowanym wspólnie przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, firmy PwC i SGS. W tegorocznej edycji w poszczególnych kategoriach zwyciężyły firmy: Orange Polska S.A., Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Energa SA oraz Tauron Polska Energia SA.

Konkurs raporty_infografikaJury główne, jury dziennikarskie, internauci oraz Ministerstwo Gospodarki w tym roku wybierali najlepsze raporty spośród 31 publikacji. W roku ubiegłym było ich 32, co związane jest przede wszystkim z różnymi cyklami raportowania firm. Czasem są to okresy dwu- a nawet trzyletnie, znaczenie ma też termin zgłoszeń, który przypada na wrzesień-październik, a wówczas niektóre firmy jeszcze przygotowują sprawozdania. W porównaniu z latami ubiegłymi wciąż najwięcej raportów społecznych zgłaszają branże: energetyczna, spożywcza i finansowa, w tym roku odpowiednio 6, 5, 5 raportów. Wśród firm z konkursu według liczby zatrudnionych dominują przedsiębiorstwa duże (28 raportów), kolejno średnie (2) i małe (1). Najpopularniejszym standardem raportowania są międzynarodowe wytyczne Global Reporting Initiative. 28 spośród 31 zgłoszonych publikacji zostało opracowanych na ich podstawie.

Publikowanie danych dotyczących społecznego i środowiskowego zaangażowania firmy to informacje, które pozwalają lepiej ocenić na ile poważnie firma traktuje swoją odpowiedzialność wobec otoczenia. Raporty społeczne, które ocenialiśmy w tym roku w konkursie są coraz bardziej kompletnym i wiarygodnym źródłem informacji o strategiach i działaniach CSR firm. Mam nadzieję, że staną się także coraz częściej popularną lekturą nie tylko dla inwestorów, ale także dla klientów i konsumentów – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca jury.

Wyniki

Głównymi kryteriami oceny i wyboru raportów są kompletność, wiarygodność i komunikacja. W tegorocznej edycji konkursu Raporty Społeczne kryteria te najlepiej spełniły następujące raporty CSR firm:

NAGRODA GŁÓWNA

Orange Polska S.A., „Raport społecznej odpowiedzialności Orange Polska 2013”

Jury nagrodziło raport za:

•   wyjątkową klarowność prezentacji ważnej misji społecznej firmy będącej jednocześnie jej misją biznesową,

•   wzorcową formę przedstawienia działalności firmy w obszarze CSR, w tym w szczególności za bogatą prezentację mierzalnych i niemierzalnych efektów działań, ciekawą formę graficzną, przejrzysty układ, kompletną informację

•   skuteczne zaangażowanie interesariuszy w proces przygotowania raportu.

NAJLEPSZY DEBIUT

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., „Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2012-2013”

Jury nagrodziło raport za zwięzłe, kompleksowe i wzorotwórcze dla branży przedstawienie obszarów odpowiedzialności firmy oraz podjętych działań.

NAGRODA MINISTERSTWA GOSPODARKI

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., „Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2012-2013”

Ministerstwo Gospodarki nagrodziło raport za prezentację sposobu rozumienia idei CSR w poszczególnych działaniach w sektorze górniczym, klarowne przedstawienie swojej roli w łańcuchu dostaw oraz wartościowe opisy zarządzania innowacyjnością i aspektami środowiskowymi.

NAGRODA DZIENNIKARZY

Energa SA, Raport „Nasza Odpowiedzialność 2013”

Jury dziennikarskie nagrodziło raport za przemyślaną i czytelną strukturę raportu oraz umiejętne pokazanie działalności biznesowej spółki w raporcie CSR.

NAGRODA INTERNAUTÓW

Tauron Polska Energia SA, „Raport zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON za rok 2013”

WYRÓŻNIENIA

Bank Zachodni WBK S.A., „Raport CSR 2013”

Jury wyróżniło raport za umiejętne oparcie struktury raportu na oczekiwaniach interesariuszy.

Grupa Żywiec S.A., Raport „WARZYMY LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Jury wyróżniło raport za ponowne włączenie do raportu analizy wpływu ekonomicznego i podatkowego na gospodarkę oraz społeczeństwo.

Kompania Piwowarska S.A., Jury wyróżniło raport za poszerzone ujęcie kwestii różnorodności i łańcucha dostaw oraz włączenie do raportu analizy SROI.

Tauron Polska Energia S.A., „Raport zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON za rok 2013”

Jury wyróżniło raport za odważne wykorzystanie internetu.
Wszystkie zgłoszone raporty dostępne są na stronie konkursu: raportyspoleczne.pl.