ONZ dla zrównoważonego rolnictwa

UNGCPrognozuje się, że ludność na świecie wzrośnie do 2050 r o 30% i będzie liczyć ok 9 miliardów. Dlatego też wymagania dotyczące rolnictwa będą nadal rosły. Powierzchnie rolnicze zajmują jedną trzecią powierzchni lądowej Ziemi, wpływając tym samym na zmiany klimatu, bezpieczeństwo energetycznego, rozwój gospodarczy i prawa człowieka. Dlatego też – zdaniem ONZ – świat potrzebuje pilnie odpowiedzi na wyzwania zrównoważonego rozwoju w obrębie produkcji żywności.
Biznes ma do odegrania kluczową rolę w dostarczaniu praktycznych, skutecznych i skalowalnych rozwiązań, które sprostają globalnym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i rolnictwa zrównoważonego. Poczyniono już znaczne postępy w sektorze prywatnym – poprzez mechanizmy takie jak np. Inicjatywa Zrównoważonego Rolnictwa. Jednak nadal napotykamy trudności w ich dostosowaniu  do praktyki. Aby wesprzeć pozytywną rolę, jaką biznes może odegrać w tej kwestii, ONZ we współpracy z kluczowymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i eksperckimi, zamierza opracować dobrowolne zasady, które pomogą firmom przyczynić się do stworzenia trwałego światowego systemu rolnego opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Konsultacje mają zakończyć się do 15 listopada 2013 r. wydaniem tzw. białej księgi. Po dalszych pracach, pierwszy projekt ma być opublikowany do końca kwietnia 2014 roku.

Źródło: http://www.unglobalcompact.org/Issues/partnerships/sustainable_agriculture_business_principles.html