Inicjatywa upowszechniająca internet

internet.orgMark Zuckerberg, twórca i CEO Facebooka, ogłosił uruchomienie Internet.org, globalnego partnerstwa liderów technologicznych. Jego celem jest udostępnienie internetu dla 5 mld osób, które obecnie z niego nie korzystają.
Wszystko co Facebook robi, służy temu by dać ludziom na całym świecie możliwość łączenia się – powiedział Zuckerberg. Istnieją ogromne bariery w krajach rozwijających się, które utrudniają łączenie się i branie udziału w gospodarce opartej na wiedzy. Internet.org to globalne partnerstwo, którego celem będzie likwidacja tych barrier i jednocześnie upowszechnienie internetu wśród ludzi, których obecnie nie stać na korzystanie z niego.

Obecnie, tylko 2,7 miliarda ludzi (1/3 całej populacji) ma dostęp do internetu. Celem Internet.org jest uczynienie internetu dostępnym dla dwóch trzecich świata, które obecnie nie są połączone i jednocześnie wyrównanie szans dla wszystkich.

Członkami założycielami Internet.org są: Facebook, Ericsson, MediaTek, Nokia, Opera, Qualcomm i Samsung. Liderzy technologiczni będę wspólnie realizować projekty, dzielić się wiedzą i mobilizować branżę oraz ustawodawców by szerzyć świat online. Założyciele Internet.org mają długoletnie doświadczenie we współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi i oczekują, że również oni odegrają istotną rolę w sukcesie inicjatywy, w której udział wezmą również NGOsy, świat akademicki i organizacje eksperckie. Na powstanie Interent.org  duży wpływ miał sukces Open Compute Project – inicjatywy branżowej, której celem było obniżenie kosztów technologii chmury obliczeniowej poprzez uczynienie produkcji i designu sprzętu bardziej efektywnym i innowacyjnym.

Przez ponad 100 lat Ericsson udostępniał technologię dla ludzi na całym świecie i obecnie ponad 6 miliardów ludzi ma dostęp do mobilnej telekomunikacji – powiedział Hand Vestberg, prezydent i CEO w firmie Ericsson. Jesteśmy oddani wizji kształtowania Networked Society – gdzie wszyscy i wszystko będzie połączone w czasie rzeczywistym, dając wolność, uprawomocnienie i szanse by zmieniać społeczeństwo. Wierzymy, że łączność i dostęp do internetu w przystępnej formie zwiększa jakość życia ludzi i pomaga tworzyć bardziej zrównoważoną planetę, dlatego też jesteśmy podekscytowani z możliwości uczestniczenia w inicjatywie interent.org.

Więcej informacji: internet.org