Odpowiedzialny połów

Carrefour Polska jako inicjator projektu odpowiedzialnego połowu zorganizował spotkanie dla dostawców ryb i produktów rybnych oraz ekspertów, specjalizujących się w dziedzinie rybołówstwa i akwakultury. Tematem dyskusji było również zagadnienie certyfikacji organizacji pozarządowych, m.in. takich jak Marine Stewardship Council.

 

W konferencji, która odbyła się w Centrum Smak Kariery w CH Reduta w Warszawie, wzięli udział przedstawiciele świata nauki, organizacji rządowych i non-profit oraz dostawców. Wśród prelegentów znaleźli się, między innymi: Monika Kołodziejczyk z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dr Mirosław Cieśla ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Anna Dębicka z MSC Polska.

Dyskusja podjęta na konferencji dotyczyła stanu zasobów ekosystemów wodnych. Poruszono także zagadnienia związane z systemami certyfikacji i audytu. Podczas spotkania zostały również zaprezentowane działania Carrefour z zakresu zrównoważonego rybołówstwa.

Uczestnicy spotkania omawiali kierunki wspólnego zaangażowania na rzecz kontroli produktów, takie jak zagwarantowanie identyfikowalności produktów rybnych w łańcuchu dostaw, weryfikacja wielkości ryb oraz nakierowanie uwagi na metody połowu. Dodatkowo, ustalono że odpowiedzialny połów należy rozwijać w kierunku zaprzestania sprzedaży zagrożonych gatunków oraz promocji ryb certyfikowanych i lokalnych dostawców.

Organizatorowi spotkania, firmie Carrefour Polska, przyświecają trzy podstawowe cele w zakresie odpowiedzialnego rybołówstwa. Pierwszym z nich jest bioróżnorodna oferta, czyli zwiększanie wolumenu ryb pochodzących ze zrównoważonych połowów morskich i słodkowodnych oraz prowadzonych w sposób odpowiedzialny hodowli. Firma chce też wspierać partnerów poprzez inicjowanie zmian w sektorze rybnym na rzecz wdrażania zasad zrównoważonego rybołówstwa morskiego i słodkowodnego oraz odpowiedzialnej akwakultury. Carrefour Polska dąży także do zwiększanie świadomości klientów i pracowników w zakresie wpływu ich codziennych wyborów konsumenckich na stan zasobów ryb i owoców morza oraz różnorodności biologicznej.