Odpowiedzialny biznes może zgłaszać dobre praktyki

Do 10 stycznia firmy mogą zgłaszać działania z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Praktyki jak co roku staną się główną częścią największego przeglądu CSR w Polsce – Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Ich rejestracja jest bezpłatna i odbywa się przez formularz dostępny na stronie raport2017.odpowiedzialnybiznes.pl.

 

W kwietniu ukaże się 16. edycja Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” – dorocznej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jej przygotowanie poprzedza etap naboru działań z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, realizowanych w 2017 roku. Firmy mogą zgłaszać swoje praktyki do 10 stycznia 2018 roku. Prezentacja raportu odbędzie się 12 kwietnia 2018 rok podczas 7. Targów CSR – największego w Polsce wydarzenia poświęconego odpowiedzialnemu biznesowi.

Dzięki rejestracji i publikacji dobrych praktyk w raporcie, firmy mogą w szerszym zakresie komunikować społecznie odpowiedzialne inicjatywy. Dobre praktyki przedstawiane w kolejnych edycjach umieszczane są także w ogólnodostępnej bazie/wyszukiwarce portalu http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/, zawierającej już prawie 3 000 praktyk ponad 500 firm.

Po raz szesnasty Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikuje zestawienie społecznie odpowiedzialnych inicjatyw w Polsce. Ubiegłoroczna, jubileuszowa edycja Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” była pierwszą, w której nowo zgłoszone działania ukazane zostały w kontekście realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Rosnąca liczba zgłoszonych praktyk oraz firm debiutujących w zestawieniu pozwalają z optymizmem patrzeć na rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności w naszym kraju. – – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Nabór praktyk

Do raportu można zgłaszać praktyki nowe i długoletnie. Praktyki nowe to przykłady działań CSR dotychczas niepublikowane w żadnym z raportów, a realizowane w 2017 roku. Praktyki długoletnie opisano przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach i kontynuowane były również w 2017 roku.

Praktyki i inicjatywy zostaną zakwalifikowane do wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz jednego z siedmiu obszarów normy ISO 26000:

  • ład organizacyjny,
  • praktyki z zakresu pracy,
  • prawa człowieka,
  • środowisko,
  • uczciwe praktyki operacyjne,
  • zagadnienia konsumenckie,
  • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Liczba zgłaszanych praktyk nie jest ograniczona, ale warunkiem ich zakwalifikowania jest zgodność z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem dyrektorki generalnej, Marzeny Strzelczak.

– Raport stanowi nie tylko najważniejsze źródło informacji o działaniach CSR w Polsce, ale także inspiruje inne organizacje do kreowania nowych społecznie odpowiedzialnych inicjatyw. Osadzenie zgłoszonych praktyk w kontekście realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju pomaga zrozumieć, jak ważną rolę biznesu  i współpracy w ich realizacji odgrywa w tym procesie biznes i jak istotne jest dostrzeżenie roli współpracy.

Premiera najnowszej edycji Raportu odbędzie się podczas 7. Targów CSR. Firmy zyskują więc wyjątkową okazję do komunikowania swoich społecznie odpowiedzialnych działań podczas największego wydarzenia CSR w Polsce – dodaje Marzena Strzelczak.