Odpowiedzialność społeczna to fundament dla wydawców

Piotr MarciszukIdea społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności wydawnictw edukacyjnych odgrywa szczególną rolę . Bez większej przesady można powiedzieć, że stanowi fundament tej działalności. Mając na uwadze fakt, że  firmy wydawnicze przygotowują narzędzia  służące edukacji milionów Polaków rzetelność  i odpowiedzialność są nieodzownymi cechami, którymi charakteryzować się powinna działalność wydawnicza.

Rola wydawców nie ogranicza się wyłącznie do oferty podręcznikowej.  Oferują oni także pełną obudowę metodyczną dla nauczycieli, system podnoszenia kompetencji w ramach szkoleń czy możliwość przeprowadzania sprawdzianów i testów on-line. Wydawnictwa edukacyjne od wielu lat starają się  jednak wykraczać poza te obszary angażując się w liczne projekty z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne nawiązały np. współpracę z Caritas Polska.

Jej efektem był m.in. udział wydawnictwa w kampanii Caritasu  „Tornister pełen Uśmiechów”, której głównym celem jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów. W ramach ubiegłorocznej akcji przygotowano i przekazano uczniom około 8 tysięcy wyprawek szkolnych.

Inny inspirujący przykład zaangażowania społecznego daje wydawnictwo Nowa Era, wpierając m.in. poprzez patronat edukacyjny Fundację  „Szkoła pod Żaglami” kapitana Krzysztofa Baranowskiego, realizującą projekt “Dookoła Świata za Pomocną Dłoń”. Krzewi on ideę wolontariatu wśród młodzieży,  wychowuje w duchu odpowiedzialności nagradzając najlepszych uczestnictwem w rejsie oceanicznym.

Wydawnictwa uczestniczą również w europejskich projektach społecznych. Pearson  jest partnerem strategicznym kampanii społecznej Język to podstawa. Ucz się języków! Kampania, wspierana przez Radę Europy, ma na celu m.in. zwrócenie uwagi na potrzebę znajomości języków obcych we współczesnych realiach, tworzenie w Polsce klimatu sprzyjającego nauce języków obcych oraz próbę wdrożenia narodowej polityki językowej, która pomoże w wykreowaniu wizerunku Polaka jako obywatela Europy, swobodnie posługującego się językami obcymi.

Powyższe inicjatywy są tylko jednymi z wielu przykładów potwierdzających, że wydawcy edukacyjni są odpowiedzialnym członkiem społeczeństwa.  Warte również podkreślić,  że działalność społeczna wydawnictw ma ścisły związek ze sferą edukacji. Udzielając się społecznie nie zapominamy, że działania w obszarze e społecznej odpowiedzialności biznesu powinny się wiązać ściśle ze strategią rozwoju firmy.  Dopiero wtedy przynoszą pełny efekt.

Piotr Marciszuk, Przewodniczący Sekcji Wydawców Edukacyjnych PIK