CSR w kontekście dialogu z NGO

global_compact_polandw dniu 27 lutego br. odbyło się seminarium: „Biznes społecznie odpowiedzialny w kontekście dialogu MŚP i NGO”. Impreza organizowana była przez MCRL CIFAL Płock wraz z Urzędem Miasta Płocka, UNITAR i UNDP Polska. 

Seminarium mające na celu promocję CSR-u jako narzędzia wspierającego rozwój w MŚP otworzyła prezentacja Justyny Choroś z UNDP Polska, która przedstawiła projekt Global Compact – największą na świecie inicjatywę z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W GC uczestniczy ok. 10 000 podmiotów, z czego ok. 7 000 to firmy i korporacje, ze 145 państw. Miasto Płock jest jego jednym z uczestników.

O CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce mówił Marcin Grzybek, Koordynator Projektu z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Oprócz badań, wg których termin CSR – wbrew pozorom – znany jest Polakom, prelegent przedstawił korzyści, które uzyskuje przedsiębiorstwo posiadające w swej strategii działania CSR-owe. Jako studium przypadku zaprezentowane zostały np. wymagania IKEA wobec swych podwykonawców. P. Grzybek podkreślał również fakt, że każde, nawet najmniejsze przedsiębiorstwo, ma decydujący wpływ na otoczenie i środowisko.

Przed przerwą kawową uczestnicy poznali jeszcze przykład udanej współpracy z Płocka, gdzie spółka „Rynex” wspiera w swych działaniach nie tylko klub koszykówki „Mon-Pol”, ale także Stowarzyszenie „Integracyjny Klub Tenisa” – obie instytucje przedstawili odpowiednio: Zbigniew Bednarski oraz Piotr Jaroszewski.

W drugim bloku seminarium jako pierwsza głos zabrała Ewa Sufin-Jacquemart, która wykazywała, iż CSR jest silnie powiązany z zrównoważonym rozwojem: firma produkuje nie tylko pieniądze, ale jest także źródłem wiedzy, nauki, kreatywności, innowacyjności, relacji, więzi społecznych i kultury. Są to kluczowe aspekty dynamiki społeczeństwa, tworzone w firmie tak samo jak i w innych instytucjach, takich jak szkoły, związki zawodowe, partie polityczne, rodzina, opieka społeczna, wymiar sprawiedliwości. Jako przykłady zostały przybliżona działalność firm z Francji.

O innym problemie w relacjach pomiędzy organizacjami pozarządowymi a firmami mówił z kolei Krzysztof Buczkowski, który zaproponował tzw. indeks wiarygodności NGO jako pewnego rodzaju wzmocnienie dla CSR: może on stać się prostym narzędziem weryfikacji rzetelności poszczególnych lokalnych stowarzyszeń czy fundacji, poprzez zebranie określonych informacji ze sprawozdawczości i tym samym pomóc firmom w podjęciu decyzji, komu przekazać fundusze w przypadku, gdy dana organizacja w przeszłości prawidłowo rozliczyła inne projekty współfinansowane przez miasto, samorząd województwa czy UE.

Całość zwieńczyła prezentacja Iwony Tandeckiej nt. płockiego Fundusz Grantowego, który od roku 2002/2003 stanowi przykład unikalnej współpracy sektora prywatnego, jednostki samorządu gminnego i sektora pozarządowego.

Źródło i więcej informacji: CIFAL Płock