Odkryj Swój Skarb – konkurs na najciekawsze inicjatywy lokalne

Konkurs ma za zadanie wypromować inicjatywy edukacyjno-kulturalne ukazujące „skarby” małych i średnich miejscowości w Polsce (do 30 000 mieszkańców). Konkurs przeznaczony jest do każdego/ej, komu nie jest obojętne kulturowe dziedzictwo lokalne. Termin zgłoszeń: 4.11.2019 r.

Organizatorem konkursu jest NCK – Narodowe Centrum Kultury. Dla zwycięzców przewidziano 3 nagrody x 3 000 zł i 2 wyróżnienia x 2 000 zł.

Do Konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy edukacyjno-kulturalne, których celem
i wynikiem jest pielęgnowanie i popularyzowanie dziedzictwa lokalnego (materialnego
i niematerialnego) oraz umacnianie tożsamości lokalnej, dotyczące między innymi:

 • lokalnych zabytków (w tym: sztuki świeckiej i sakralnej, zabytków archeologii,
 • zabytków przemysłowych, etnograficznych i innych),
 • lokalnego dziedzictwa przyrodniczego (parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty,
 • obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody itp.),
 • twórczości lokalnych artystów (sztuk plastycznych, pisarzy, poetów, rzemieślników, muzyków i muzykantów),
 • lokalnych gwar i dialektów,
 • mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych,
 • sztuki i obrzędowości ludowej dotyczącej regionu (świeckiej i religijnej),
 • lokalnych historii rodzinnych, społecznych („małe i duże historie”),
 • zwyczajów kulinarnych,
 • numizmatyki i innych rodzajów kolekcjonerstwa przedmiotów związanych
  z dziedzictwem,
 • odpowiedzialności obywatelskiej za posiadane dziedzictwo.

Wybrane 20 inicjatyw NCK planuje umieścić w „Lokalnych Inspiracjach” – publikacji elektronicznej prezentującej najciekawsze biorące udział w Konkursie inicjatywy edukacyjno-kulturalne! Daj się poznać w całej Polsce – publikacja będzie do pobrania za darmo!

Więcej: https://www.webankieta.pl/ankieta/455172/konkurs-odkryj-swoj-skarb.html