Obsługa bez Barier

Ruszyła wyjątkowa kampania wizerunkowo-informacyjna Banku Zachodniego WBK, skierowana do osób zainteresowanych tematyką niepełnosprawności. Kampania dąży do zwiększenia świadomości różnorakich udogodnień oferowanych przez bank z myślą o tej grupie klientów. Kampania jest elementem programu „Obsługa bez Barier”, realizowanego przez Bank Zachodni WBK od 2010 roku. Jego celem jest zapewnienie możliwości komfortowego korzystania z usług banku przez osoby z różnymi typami niepełnosprawności, we wszystkich kanałach obsługi.

 
Zaplanowane działania obejmują promowanie certyfikowanych „Oddziałów bez Barier” – placówek dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, usługi BZWBK24 internet i „mówiących bankomatów”, uruchomionych z myślą o osobach słabowidzących i niewidzących, jak i usługi Doradcy online w Polskim Języku Migowym, która przeznaczona jest dla osób niesłyszących. Ze wsparcia Doradców posługujących się PJM klienci mogą korzystać w ramach aplikacji BZWBK24 mobile samodzielnie na swoich tabletach i telefonach, albo w oddziałach, gdzie udostępniony jest mobilny sprzęt (tablet/telefon).

W ramach działań promocyjnych, bank przygotował nową stronę internetową poświęconą kampanii i Programowi „Obsługa bez Barier”. Kampanijne kreacje będzie można zobaczyć też w kanałach social media oraz na najpopularniejszych w Polsce serwisach skierowanych do grupy odbiorców zainteresowanych tematyką niepełnosprawności: niepelnosprawni.pl oraz niepelnosprawnik.eu.

– Chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób zainteresowanych tematyką niepełnoprawności w Polsce. Naszym celem jest przybliżenie idei banku bez barier, która przyświeca naszemu programowi „Obsługa bez Barier” oraz prezentacja poszczególnych udogodnień, jakie bank przygotował i oferuje klientom ze szczególnymi potrzebami – powiedziała Marta Walaszczyk-Szymańska odpowiedzialna za realizację i rozwój programu „Obsługa bez barier” w Banku Zachodnim WBK

Pod względem rozległości programu, inicjatywa BZ WBK „Obsługa bez Barier” jest unikatowym przedsięwzięciem wśród polskich instytucji finansowych. W ramach rozwoju poszczególnych kanałów obsługi, tak naziemnych jak i zdalnych, bank uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami: ruchu, słuchu i wzroku. Celem programu jest zapewnienie możliwości komfortowego korzystania z usług banku przez osoby z różnymi typami niepełnosprawności.

„Oddziały bez Barier”, to dostosowane architektonicznie placówki, w których klienci mają zapewnione niskie stanowiska obsługi, podjazdy i windy oraz szerokie przejścia wraz z przestrzeniami manewrowymi dla wózków. Ich pracownicy zostali przeszkoleni w obsłudze klientów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Specjalne udogodnienia obejmują stanowisko „Pierwszeństwa obsługi”, ramki do podpisu dla osób niewidomych, czy też możliwość odczytania przez doradcę treści podpisywanych dokumentów.

Z myślą o osobach niewidzących i słabowidzących bank rozwija sieć „mówiących bankomatów”, dzięki którym klient otrzymuje wsparcie głosowe w realizacji podstawowych operacji. Program „Obsługa bez Barier” uwzględnia również udogodnienia w usłudze BZWBK24 internet, która ma certyfikat Polskiego Związku Niewidomych potwierdzający dostępność dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. Z kolei osoby niesłyszące mogą, w ramach swojej bankowości internetowej, porozmawiać o produktach banku z doradcą posługującym się Polskim Językiem Migowym.

Obok tych udogodnień Bank Zachodni WBK wspiera również integrację osób z niepełnosprawnością, uczestnicząc w inicjatywach o charakterze artystycznym, społecznym i edukacyjnym. Za swoją działalność bank został w 2015 roku wyróżniony tytułem Ambasadora Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.
Więcej o Programie Obsługa bez barier na www.bzwbk.pl