Nowe wyniki badania „Barometr CSR”

Barometr_logoDom Badawczy Maison oraz SGS Polska przeprowadziły wspólne badanie, mające na celu zrozumienie, jak Polacy podchodzą do CSR. Prezentujemy wybrane wyniki badań.

Na początek dobra wiadomość – Polacy pozytywnie oceniają działania podejmowane w zakresie CSR. Oceniając rolę firmy w społeczeństwie, 42 proc. badanych uznało że owszem, firmy istnieją przede wszystkim po to, żeby zarabiać pieniądze, ale powinny podejmować też pewne działania na rzecz środowiska czy społeczności. Co więcej, 11 proc. badanych sądzi, że firmy powinny aktywnie wspierać różnego rodzaju działania na rzecz społeczeństwa, np. przeznaczając na nie swój czas i pieniądze, a 28 proc. – że powinny wręcz inicjować takie działania, również z wykorzystaniem mechanizmów biznesowych. Tylko 19 proc. respondentów nie oczekuje od firm żadnych działań poza zarabianiem pieniędzy.

A jak działania CSR wpływają na stosunek do firmy? U 62 proc. badanych działania CSR wzbudzają pozytywne odczucia, tylko dla 35 proc. działalność CSR nie ma żadnego znaczenia, a już zupełnie u śladowych 3 proc. budzi negatywne odczucia.

Ciekawe jest zróżnicowanie w grupie osób pozytywnie oceniających firmy prowadzące działalność CSR (czyli powyższych 62 proc.). Deklarują one większe zaufanie do firmy (78 proc.), chęć zakupu jej produktów lub skorzystania z usług (76 proc.), dzielenie się pozytywnymi doświadczeniami związanymi z taką firmą z innymi osobami (75 proc.), większą lojalność (71 proc.) oraz chęć podjęcia w niej pracy (55 proc.).

Co więcej, 51 proc. respondentów raczej zgadza się z poglądem, że produkty i usługi firm angażujących się w działania na rzecz społeczeństwa i środowiska są lepszej jakości niż produkty i usługi firm, które tego nie robią. Zdecydowanie zgadza się z tą tezą 6 proc., natomiast 43 proc. nie łączy działań CSR z jakością firmowej oferty.

A co z oceną działań i wiarygodności firm działających na rzecz dobra wspólnego? Tu wyniki nieco zaskakują. Otóż 66 proc. badanych uważa, że firmy powinny głośno mówić o swych działaniach na rzecz dobra wspólnego, jednak tylko 44 proc. ufa temu, co firmy mówią na ten temat. Może to oznaczać konieczność poprawy wiarygodnej komunikacji z klientami.

Sprawą subiektywnej oceny jest poziom wiedzy o CSR. 21 proc. deklaruje, że wie o działaniach podejmowanych przez firmy na rzecz społeczeństwa i środowiska dużo lub bardzo dużo, 58 proc. wie raczej mało, a 22 proc. bardzo mało. Uwzględniając jednak, że wiedza o CSR jest w Polsce stosunkowo „świeża”, wyniki i tak mogą być uznane za zadowalające. Zwłaszcza, że 52 proc. badanych chciałoby mieć nieco więcej informacji a 14 proc. – o wiele więcej. Wiedzę o działaniach firm 57 proc. czerpie z reklam, 45 proc. ze stron internetowych a 41 proc. również z mediów.

Oczywiście nie zabrakło pytania, po co firmy podejmują działania CSR. Z tezą, że angażują się w działania CSR aby poprawić swoją reputację i budować dobry wizerunek, zdecydowanie zgadza się 32 proc. badanych i raczej zgadza 59 procent. Pogląd, że firmy chcą zyskać większe zaufanie ze strony otoczenia, zdecydowanie zgadza się 24 proc. respondentów, a raczej zgadza się 67 procent. W sumie 81 proc. badanych uważa, że CSR pomaga budować lojalność klientów, a 67 proc. – lojalność pracowników.

Badanie „Barometr CSR” zostało zrealizowane w czerwcu i lipcu 2013 r. na reprezentatywnej próbie 1055 Polaków w wieku 18 – 55 lat. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI.

Bogusław Mazur