Nowe trendy w raportowaniu

lotosNajnowsze trendy w raportowaniu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju były głównym tematem konferencji, która wczoraj odbyła się w siedzibie Grupy LOTOS w Gdańsku. Wydarzenie zorganizowano w ramach Roadshow CSRinfo dotyczącego nowej wersji wytycznych raportowania Global Reporting Initiative (GRI). Dzięki standardom GRI każda firma i organizacja może w sposób całościowy wdrożyć raportowanie kwestii ekonomicznych, środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego.

– Od wielu lat staramy się pokazywać naszą firmę kompleksowo. Formuła raportu zintegrowanego oddaje, w naszym przekonaniu najpełniej, nierozłączność wartości materialnych i pozamaterialnych organizacji. Od początku w przygotowywaniu raportów kierujemy się wytycznymi GRI. Ich kolejne wersje nakładają na nas wymóg doskonalenia, zarówno systemu raportowania, jak i systemu zarządzania CSR – podkreśliła podczas otwarcia konferencji Jowita Twardowska, dyrektor ds. komunikacji i CSR w Grupie LOTOS.

Obecnie około 95 procent spośród 250 największych globalnych przedsiębiorstw przygotowuje raporty zrównoważonego rozwoju, a cztery na pięć spośród nich stosuje wytyczne GRI.

– Raportowanie społeczne integruje informacje na temat zarządzania firmą, zagadnienia społeczne, środowiskowe i etyczne firmy. Pozwala na lepszą ocenę bieżącej aktywności firmy, ryzyk oraz szans z nią związanych, a także gwarantuje większą kontrolę nad działaniami i procesami oraz stanowi środek komunikacji z interesariuszami – objaśniała podczas spotkania Patrycja Zbytniewska, koordynator ds. CSR w Grupie LOTOS.

Niedawno, w maju podczas konferencji w Amsterdamie ogłoszono nowe wytyczne raportowania czwartej generacji – tzw. G4. To długo wyczekiwane wydarzenie podsumowało dwa lata pracy Global Reporting Initiative, międzynarodowej organizacji, która stworzyła Wytyczne do Raportowania Kwestii Zrównoważonego Rozwoju. W konferencji w Amsterdamie udział wzięło około 1600 osób, reprezentujących 80 krajów. O zmianach w systemie raportowania opowiedziała Liliana Anam z CSRinfo, która było uczestnikiem tej konferencji.

– Czwarta generacja wytycznych raportowania jest moim zdaniem lepsza technicznie i wygodniejsza dla użytkownika w porównaniu z poprzednią wersją. W ciągu roku pracuję zazwyczaj nad więcej niż jednym raportem, więc dla mnie wytyczne to narzędzie pracy. G4 są obszerniejsze, ale łatwiej jest się po nich poruszać. Nowa generacja wytycznych wyeliminowała niektóre nieścisłości oraz „martwe” zapisy, które nie były stosowane. Co mnie szczególnie cieszy to fakt, że wytyczne G4 kładą nacisk na jakość procesu raportowania i koncentrują się na istotnych kwestiach. Dzięki temu raporty powinny być krótsze, skupiać się na najważniejszych zagadnieniach i być bardziej wartościowe dla interesariuszy – zapewniła Liliana Anam, manager CSRinfo.

Kluczową zmianą w ramach raportowania pozafinansowego wg nowej wersji wytycznych jest położenie większego nacisku na udostępnianie przez firmy informacji związanych z łańcuchem dostaw, zarówno w aspekcie środowiskowym, jak i praw człowieka oraz praw pracowniczych. Wytyczne stawiają na raportowanie istotnych kwestii. Podkreślenie istotności zawartych w raporcie informacji oznacza, że nie będzie konieczności raportowania zagadnień marginalnych dla danej firmy. Zlikwidowane też zostały poziomy aplikacji A, B, C na rzecz schematu „zgodności z”, który składać się będzie z dwóch opcji: „Wersja podstawowa” lub „Wersja rozszerzona”. Grupa LOTOS od lat raportuje wyniki zrównoważonego rozwoju. Firma raportuje wg standardu GRI, w tym również uwzględniając wskaźniki sektorowe i co więcej, zestawia raportowanie finansowe i zrównoważonego rozwoju.

Inicjatorem spotkania było CSRinfo. W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu uczestników: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, trójmiejskich przedsiębiorców, środowiska naukowego, fundacji oraz koordynatorów zaangażowanych w proces raportowania zintegrowanego w Grupie Kapitałowej LOTOS. Była to świetna okazja do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk CSR stosowanych wśród naszych interesariuszy.