Nowa era w zakresie raportowania danych pozafinansowych

Parlament Europejski uchwalił dyrektywę nakładającą obowiązek raportowania danych pozafinansowych na największe firmy w Unii Europejskiej. 

Dyrektywa będzie teraz wdrażana do systemów prawa krajowego przez państwa wspólnoty. Obejmie przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 500 pracowników. Działać będzie w myśl zasady „raportuj lub wyjaśnij”, co oznacza, że firmy, które nie ujawnią szczegółów swojej działalności będą zmuszone do informowania o powodach zaniechań.

– Najnowsza dyrektywa jest kolejnym krokiem w stronę rozwijania transparentności w firmach. Dotyczy ona największych przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, więc dla większości będzie to kontynuacja już podjętych działań. Wiele z nich wcześniej dostrzegło potrzebę raportowania działań pozafinansowych i przygotowywało sprawozdania dla swoich interesariuszy. Pozostali przedsiębiorcy mają do dyspozycji szeroką gamę standardów, które pozwolą im z powodzeniem proces sprawozdawczości rozpocząć. Na pewno przyjęcie dyrektywy to dobra wiadomość dla świadomych konsumentów, którzy w swoich wyborach chcą się kierować aspektami etycznymi działania firm. Również inwestorzy będą mogli się lepiej przyjrzeć postępowaniu przedsiębiorstw, na przykład pod kątem polityki zrównoważonego rozwoju. Z koleji pracownicy będą mieli łatwiejszy dostęp do informacji o odpowiedzialnym traktowaniu osób zatrudnionych – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Więcej: odpowiedzialnybiznes.pl