Nobel Sustainability Trust dla Eleny Bou oraz lorda Nicholasa Stern

Wyróżnienia zostały wręczone – po raz pierwszy w historii – 9 listopada w siedzibie Bawarskiej Akademii Nauk. Ich celem jest promowanie wybitnych osiągnięć w rozwoju innowacyjnych technologii i narzędzi ekonomicznych przeciwdziałających zmianom klimatu. Pierwszymi w historii laureatami nagrody Nobel Sustainability Trust zostali Elena Bou z EIT InnoEnergy oraz lord Nicholas Stern – wykładowca London School of Economics. Począwszy od bieżącego roku, nagrody będą przyznawane corocznie osobom i instytucjom, które wniosły wybitny wkład w rozwój i wdrażanie zrównoważonych rozwiązań przyczyniających się do przeciwdziałania zmianom klimatu.

– Jestem dumny, że w tym roku po raz pierwszy przyznajemy nowe nagrody. Przyszły dobrobyt ludzkości i jej przetrwanie zależą od zrównoważonego korzystania z zasobów Ziemi. Wspieranie tego było, jest i pozostanie głównym obszarem troski naszej rodziny. Będzie to wymagało ogromnego wysiłku intelektualnego i finansowego. Naszym celem jest wspieranie tego procesu – zapowiedział Peter Nobel, przewodniczący Nobel Sustainability Trust.

– Zrównoważony rozwój i jego przełożenie na obiecujące technologie rynkowe jest naszym wspólnym obowiązkiem. W naszej strategii do roku 2030 postawiliśmy sobie ambitne cele w zakresie zrównoważonej transformacji. Takie transformacje potrzebują widocznych bohaterów. Dlatego cieszę się, że nagrodą Nobel Sustainability Trust uhonorowaliśmy dwie ważne osobistości, które są wspaniałym wzorami do naśladowania – podkreślił prof. Thomas F. Hofmann, rektor Uniwersytetu Technologicznego w Monachium.

Elena Bou jest współzałożycielką EIT InnoEnergy i dyrektorką ds. innowacji. Jest zaangażowana w budowę i promocję start-upów i scale-upów w sektorze energii oraz finansowanie nowych spółek. Wykłada też na Uniwersytecie Esade w Barcelonie, gdzie zajmuje się badaniami i nauczaniem w dziedzinie zarządzania wiedzą i innowacjami. Jest doktorem nauk o zarządzaniu i autorką kilku publikacji nt. zarządzania wiedzą, innowacji opartych na współpracy i przedsiębiorczości.

– Jestem zaszczycona faktem, że jako pierwsza w historii otrzymuję nagrodę Nobel Sustainability Trust. Jest ona uhonorowaniem kluczowej roli, jaką odgrywają start-upy, innowacje i przedsiębiorczość w transformacji energetycznej. Osiągnięcie zeroemisyjności wymaga nowych pomysłów i rozwiązań. Praca w EIT InnoEnergy pozwala mi codziennie wprowadzać te zasady w życie, a dzięki moim badaniom i pracy naukowej mam nadzieję inspirować kolejne pokolenia innowatorów – stwierdziła Elena Bou, odbierając nagrodę.
Laureaci Nobel Sustainability Trust są wyłaniani przez jury składające się z międzynarodowych ekspertów i wykładowców Uniwersytetu Technologicznego w Monachium. Nagroda pieniężna wynosi do 1,3 mln koron szwedzkich rocznie i jest finansowana przez fundację Nobel Sustainability Trust.