Niewidomi też mogą grać w tenisa

18 września 2016 na Kortach Tenisowych Stegny odbędzie się I Warszawski Turniej Tenisa Ziemnego Osób z Dysfunkcją Wzroku o Puchar Burmistrza Mokotowa. Jest to pierwsza tego typu impreza w Polsce. W Turnieju udział wezmą osoby niewidome i niedowidzące. Zawodnicy rywalizować będą  w 3 kategoriach: B1,B2,B3, uwzględniających poziom dysfunkcji wzroku. Impreza zorganizowana pod patronatem Burmistrz Mokotowa ma nie tylko charakter rywalizacji sportowej, ale przede wszystkim integracji społecznej osób niewidomych i niedowidzących z Warszawiakami. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Warszawy do kibicowania. To dobrze, że w usportowionej Warszawie jest miejsce na imprezy aktywizujące wszystkie grupy społeczne bez wyjątku.


Od września 2015 roku Fundacja Zawsze Blisko prowadzi projekt „Rehabilitacji osób niewidomych i niedowidzących poprzez zajęcia z tenisa ziemnego”. W lutym 2016 rozpoczęto regularne zajęcia z osobami o różnym stopniu dysfunkcji wzroku, od osób niedowidzących do niewidomych. Projekt jest wspierany przez Polski Związek Tenisowy.

Od września 2015 roku Polska jest Członkiem International Blind Tennis Association (IBTA), a reprezentantem Blind Tennis Polska jest pani Agata Barycka, pracownik  Fundacji. Stowarzyszenie działa od kilku lat i obecnie zrzesza 36 krajów. Celem działalności IBTA jest ujednolicenie przepisów, organizacja międzynarodowych turniejów oraz włączenie tenisa dla niewidomych do dyscyplin paraolimpijskich.

W Polsce zajęcia odbywają się w Warszawie, trzy razy w tygodniu na KT Legii. Zawodnicy podzieleni są na grupy, uwzględniające stopień dysfunkcji wzroku. Dodatkowo raz w tygodniu prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe, dostosowane do możliwości i potrzeb uczestników. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Efektem sześciu miesięcy pracy zawodników z trenerami Fundacji jest znacząca poprawa koordynacji ruchowej oraz wzrost ogólnej sprawności fizycznej. Możliwość gry w tenisa dla osób z dysfunkcją wzroku jest również stymulująca psychicznie. Daje szansę na wyjście poza stereotypy i sięganie po marzenia.

W lipcu 2016 roku Fundacja zorganizowała pierwszy w Polsce kurs dla instruktorów i trenerów tenisa z metod nauczania osób z dysfunkcją wzroku. Szkolenie poprowadził Eduardo Silva Prezes IBTA. Prowadzone działania zmierzają do rozszerzenia projektu i wprowadzenia go w innych miastach w kraju.

Więcej: http://www.zawszeblisko.org.pl/

Zapisz