Doceniona polityka zrównoważonego rozwoju Henkel

Od początku roku osiągnięcia firmy Henkel w dziedzinie zrównoważonego rozwoju zostały odnotowane w prestiżowych indeksach we Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Ostatnio Henkel został także uwzględniony w indeksie Dow Jones Sustainability Index (DJSI World). Ponadto, nieprzerwanie od 15 lat, firma wchodzi w skład indeksu etycznego FTSE4Good. Notowana jest także w ramach indeksów Ethibel Sustainability, Euronext Vigeo Eiris i Global Equity ECPI.

 

Henkel ponownie doceniona przez agencje ratingowe i rynki kapitałowe

S&P Dow Jones Indices i szwajcarska agencja ratingowa RobecoSAM ogłosiły w zeszłym tygodniu wyniki wspólnej oceny działań firm w aspekcie zrównoważonego rozwoju za 2016 r. Ranking powstał na podstawie długoterminowej analizy kryteriów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, z uwzględnieniem takich kwestii jak ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie marką, efektywność wykorzystania zasobów, standardy łańcucha dostaw i warunki pracy. Tylko 10% spośród 2500 największych światowych korporacji wchodzi w skład indeksu DJSI World.

Doskonałe wyniki Henkla w globalnych rankingach potwierdzają, że jesteśmy na właściwej drodze do realizacji naszej ambitnej strategii zrównoważonego rozwoju do 2030 r. − powiedział Uwe Bergmann, dyrektor ds. zarządzania obszarem zrównoważonego rozwoju w Henkel. − Tworzymy dodatkową wartość, zarówno dla klientów i konsumentów, jak i społeczności, w których działamy, oraz dla naszej firmy, ograniczając jednocześnie wpływ naszej działalności na środowisko naturalne.

Komunikacja zagadnień zrównoważonego rozwoju ukierunkowana na grupy docelowe

Firma Henkel zajmuje czołową pozycję nie tylko w obszarze zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju. Eksperci doceniają także jej wysiłki związane z komunikowaniem tej tematyki wśród swoich interesariuszy. Już w 1992 r. Henkel, jako jedna z pierwszych firm w Niemczech, opublikowała swój pierwszy Roczny Raport Środowiskowy, a w bieżącym roku ukazał się 25. Raport Zrównoważonego Rozwoju Henkel. Sekcja poświęcona kwestiom zrównoważonego rozwoju dostępna na stronie internetowej Henkla została oceniona jako najlepsza wśród badanych 75 niemieckich spółek w opracowanym przez firmę NetFederation rankingu Corporate Social Responsibility 2016.

Więcej: henkel.com/sustainability oraz henkel.pl/zrownowazony-rozwoj