#NGOreagujeOdpowiedzialnie – rusza strona z inicjatywami NGO wspierającymi walkę z pandemią

Forum Odpowiedzialnego Biznesu uruchamia na portalu Odpowiedzialnybiznes.pl podstronę, aktualizowaną o informacje na temat zaangażowania organizacji pozarządowych w pomoc osobom, organizacjom i instytucjom, które szczególnie odczuły skutki obecnej sytuacji.

To część akcji #NGOreagujeOdpowiedzialnie. najnowsza inicjatywa ma zdaniem ekspertów FOB ułatwić biznesowi szukanie nowych partnerstw z organizacjami wspierającymi walkę z pandemią.

Według badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor oraz portal ngo.pl 60 proc. organizacji pozarządowych zawiesiło wszystkie lub większość dotychczasowych działań w czasie trwania pandemii. Tymczasem organizacje pozarządowe odgrywają istotną rolę w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

Obejmują swoją pomocą różne grupy społeczne – między innymi chorych, seniorów a także dzieci i młodzież. Wspierają pracę szpitali, placówek opieki społecznej, szkół, instytucji kultury, pomagają lokalnym liderom i działaczom społecznym. Upominają się o osoby z niepełnosprawnościami i w kryzysie bezdomności, ofiary przemocy i uchodźców.

Aby prowadzić te inicjatywy, organizacje pozarządowe potrzebują wsparcia. Z tego powodu Forum Odpowiedzialnego stworzyło na portalu Odpowiedzialnybiznes.pl specjalną podstronę, która będzie służyć jako platforma gromadząca i promująca akcje na rzecz walki z pandemią, realizowane przez sektor NGOs.

– Kiedy tak wiele inicjatyw społecznych zostało wstrzymanych, tym bardziej należy docenić organizacje, które w tak trudnej rzeczywistości niosą pomoc i wsparcie. Chcemy pokazywać pozytywne przykłady współpracy i zaangażowania. Podstrona będzie również przydatna dla osób-wolontariuszy, którzy w tym czasie również poszukują możliwości włączenia się w różne akcje pomocowe. Może służyć jako źródło wiedzy dla potencjalnych beneficjentów. Uważamy, że to przede wszystkim doskonałe narzędzie – inspiracja dla biznesu. Otwartego na pozyskanie partnerów społecznych, mających kompetencje do skutecznego odpowiadania na wyzwania społeczne dzisiejszej, trudnej rzeczywistości, szukającego możliwości wspólnej, międzysektorowej realizacji kolejnych projektów na rzecz otoczenia, z zakresu odpowiedzialności społecznej w czasie pandemii – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Więcej: http://odpowiedzialnybiznes.pl/infografiki/ngoreagujeodpowiedzialnie/