#NGOReagujeOdpowiedzialnie – organizacje społeczne walczą z pandemią

W związku z rozwojem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, wiele organizacji pozarządowych zaangażowało się w kompleksową pomoc osobom, które szczególnie odczuły skutki obecnej sytuacji. Ponadto na dużą skalę prywatne osoby zaczęły wspierać potrzebujących oraz przedstawicieli służby zdrowia.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało infografikę #NGOReagujeOdpowiedzialnie, prezentującą podjęte inicjatywy społeczne. Tym razem mapa zaangażowania dotyczy inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe w Polsce.

Inicjatywy przedstawione na infografice zostały podzielone na cztery obszary i dotyczą:

• działań pomocowych skierowanych do konkretnych grup społecznych (LUDZIE);
• rozwiązań z zakresu ZDROWIA;
• zapewnienia ochrony i poczucia bezpieczeństwa (BEZPIECZEŃSTWO);
• dostarczenia posiłków osobom, które obecnie nie mogą osobiście się o to zatroszczyć (ŻYWNOŚĆ).

– Współpraca i zaufanie zawsze były ważne, w obecnej sytuacji są absolutnie konieczne, by reagować szybko, ale i mądrze na wielość problemów, z którymi mierzy się dziś nasze społeczeństwo. To czas wielkiej niepewności, także dla organizacji pozarządowych, które jednak z powodzeniem odpowiadają na dzisiejsze wyzwania, potwierdzając swoje kompetencje i zaangażowanie. Ich działania, we współpracy z szerokim gronem wolontariuszy oraz z firmami, które je wspierają, niosą pomoc osobom znajdującym się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania, trudnej sytuacji materialnej czy społecznej, wreszcie pomoc lekarzom, pielęgniarkom, by wymienić tylko kilka. W różnej formie od szycia maseczek, przez organizowanie pożywienia dla przedstawicieli służb medycznych po wsparcie osób starszych, mniejszości, wreszcie tak ważnej obecnie pomocy psychologicznej. To bardzo istotna część systemu pomocy, chcemy ją pokazać, dziękując za tę pracę i inspirując jej wspieranie – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Pierwsza mapa zaangażowania w obliczu pandemii koronawirusa, przygotowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dotyczyła aktywności biznesu.

Więcej: http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/ngo-reaguje-odpowiedzialnie/