#BiznesReagujeOdpowiedzialnie

Forum Odpowiedzialnego Biznesu wystartowało z akcją #BiznesReagujeOdpowiedzialnie, by pokazać pozytywne przykłady działania firm w czasie walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Pod tym hasztagiem FOB będzie publikowało dobre praktyki i rozwiązania, które są odpowiedzią biznesu na panującą obecnie w kraju sytuację zagrożenia epidemiologicznego.

Kampanię #BiznesReagujeOdpowiedzialnie, zaincjowaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, rozpoczyna prezentacja mapy dobrych praktyk podjętych przez biznes w Polsce, dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Obejmuje ona aktywności firm na rzecz klientów, pracowników, wsparcia szpitali i innych punktów pomocy, przekazywania dofinansowania oraz rozwiązań służących przeciwdziałaniu skutkom kryzysu.

– Znaleźliśmy się w bezprecedensowej sytuacji. Niezależnie od dalszych scenariuszy, opinie ekspertów, ale i powszechne odczucia są zgodne: ten czas zmieni świat i nasze życie. Nadzieję budzi to, jak wiele widzimy dziś przykładów solidarności, empatii i odpowiedzialności. Zwykłych ludzi, organizacji pomocowych i biznesu. Zarządzanie swoim wpływem na otoczenie i odpowiedzialność za społeczeństwo, w tym za pracowników, dostawców czy partnerów biznesowych, ale także zobowiązaniami wobec najszerszego kręgu interesariuszy, całego społeczeństwa, to dziś najcenniejsza aktywność. Chcemy pokazywać te działania pod hasztagiem #BiznesReagujeOdpowiedzialnie – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Więcej: http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/biznesreagujeodpowiedzialnie-mapa-zaangazowania-biznesu-w-obliczu-pandemii-koronawirusa/