Nestlé współpracuje z Fundacją Didiera Drogby

Fundacja Didiera Drogby i Nestlé połączyły siły na rzecz wspierania edukacji dzieci z Wybrzeża Kości Słoniowej. Fundacja Didiera Drogby została utworzona w 2007 roku w celu niesienia praktycznej pomocy Afrykanom, zwłaszcza w kwestiach związanych z edukacją i zdrowiem. Pomoc ta jest szczególnie potrzebna w kraju, z którego pochodzi Drogba, tj. na Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie z powodu ubóstwa wiele dzieci, zamiast uczyć się, pracuje razem z rodzicami. W ramach porozumienia między Didierem Drogbą a Nestlé ogłoszono ponadto, że KitKat jest obecnie pierwszą na świecie globalną marką słodyczy produkowaną w 100% ze zrównoważonych dostaw kakao.

W ramach współpracy z fundacją Didiera Drogby Nestlé wybuduje nową szkołę podstawową w regionie Gagnoa, skąd pochodzi piłkarz. Nick Weatherill, Executive Director International Cocoa Initiative, organizacji, która promuje ochronę dzieci w społecznościach produkujących kakao, podkreśla, że budowanie szkół naprawdę pomaga w walce z pracą dzieci. – Jeśli nie ma szkoły w społeczności, to nie ma realnej alternatywy dla dzieci. Ponieważ rodzice zazwyczaj nie pozwalają im na bezczynność, tam, gdzie brakuje szkoły, prawdopodobieństwo pracy dzieci jest większe. Budowanie szkół jest zatem konkretną odpowiedzią na to zjawisko. Jeśli te szkoły oferują dobrej jakości edukację i na dodatek edukacja ta jest bezpłatna, to rzadko który farmer nie pośle tam dzieci – przekonuje Nick Weatherill.

Firma Nestlé wybudowała już 42 szkoły z miejscami do nauki dla ponad 10 tysięcy dzieci oraz stołówki, w których mogą one zjeść gorący posiłek. Nie zapomniano również o oddzielnych toaletach dla dzieci, co jest konieczne, żeby do szkoły przychodziły dziewczynki. Dodatkowo Nestlé zadbało o zatrudnienie dobrych nauczycieli oraz o mieszkania dla nich.

Współpraca z Fundacją Didiera Drogby prowadzona jest w ramach inicjatywy Nestlé Cocoa Plan. Ma ona na celu poprawę warunków życia społeczności rolniczej produkującej kakao w tym kraju oraz podniesienie jakości samego kakao. Wspieranie rolników z Wybrzeża Kości Słoniowej tak, by produkowane przez nich kakao przynosiło zysk i jednocześnie pochodziło ze zrównoważonych dostaw, a także tworzenie warunków, aby dzieci mogły uczęszczać do szkół i realizować swój potencjał, to przykłady zaangażowania Nestlé w likwidowanie zjawiska pracy nieletnich. – Nie łudzimy się, że to całkowicie rozwiązuje problem pracy dzieci, ale wierzymy, że ma realny wpływ na poprawę ich sytuacji – przekonuje Darrell High, zarządzający inicjatywą Nestlé Cocoa Plan. Więcej o współpracy Nestlé z Fundacją Didiera Drogby: https://www.youtube.com/watch?v=ATdg_JKh4ls