Nauka po wszczepieniu implantu słuchowego

Każdy pacjent już na etapie aktywacji przechodzi swoistą edukację – rozpoczynając treningi słuchowe, wie, jak ważne jest jego własne zaangażowanie, jakich efektów może się spodziewać i jak obawy, wątpliwości czy lęki mogą hamować postępy w rehabilitacji.

Czy ta edukacja jest skuteczna – ile informacji pacjent zapamięta i czy będzie się trzymał ustalonych reguł postępowania – nie wiadomo. Można to dopiero zweryfikować podczas wizyty kontrolnej, jaka jest przewidziana po pierwszym miesiącu użytkowania systemu implantu ślimakowego.

Pedagodzy z Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej ponownie spotykają się z pacjentami, aby podczas spokojnej rozmowy powrócić do wcześniej zgłaszanych problemów – przekonać się, na ile informacje przekazane na etapie aktywacji pomagają w codziennym treningu słuchowym, oraz sprawdzić, czy pojawiły się jakieś przeszkody, z którymi osoba zaimplantowana jeszcze sobie nie radzi.

Istotne jest, aby np. rodzice implantowanych dzieci zrozumieli, że na efekty terapii po wszczepieniu implantu należy poczekać. Muszą nauczyć się, że włączenie stymulatora, jakim jest implant, to dopiero początek długiego treningu, który ma na celu przywrócenie podstawowych umiejętności percepcyjnych, takich jak możliwość zauważania dźwięku, odróżniania jednego dźwięku od drugiego czy zidentyfikowania nowego dźwięku. Nauka słuchania wymaga systematyczności i cierpliwości ze strony bliskich.